Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Podział nieruchomości

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Podział nieruchomości, w ujęciu cywilnym, polega na wydzieleniu z nieruchomości jej części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego. W ujęciu wieczystoksięgowym natomiast jest to odłączenie z księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu, która wchodziła w jej skład.

Co to jest podział nieruchomości?

W praktyce odbywa się to poprzez wykreślenie działki z działu I księgi wieczystej, i założenie dla niej nowej księgi. Podział administracyjno – prawny polega z kolei na określeniu w dotychczasowych granicach nieruchomości innej konfiguracji działek, które się na nią składają. Nie zmienia się przy tym właściciel, a podział ma charakter podziału geodezyjnego. Przy podziale nieruchomości stosuje się następujące akty prawne:

 • Ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Geodezyjny podział nieruchomości rozpoczyna się od wszczęcia postępowania administracyjnego, które prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Następuje to na wniosek osoby, która w podziale ma interes prawny lub w niektórych przypadkach z urzędu. Wniosek powinien zawierać:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis z katastru nieruchomości,
 • projekt podziału wraz z kopią mapy zasadniczej, a jeśli jej brak mapy katastralnej,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wstępny projekt podziału zawiera natomiast:

 • granice i oznaczenia nieruchomości, która będzie dzielona,
 • opis i położenie nieruchomości,
 • oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
 • granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • jeżeli podziałowi ulega nieruchomość zabudowana, a wraz z nią podziałowi ulegnie budynek, linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku,
 • powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu.

Proponowany podział musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a opinie w tym zakresie wydaje właściwy organ – burmistrz, wójt lub prezydent miasta w formie postanowienia. Przysługuje na nie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Następnie należy sporządzić operat z projektem podziału nieruchomości, który obejmuje między innymi:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości poprzez analizę księgi wieczystej,
 • wykonanie niezbędnych pomiarów,
 • wykonanie mapy,
 • skompletowanie operatu zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Operat przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest podstawą do wydania decyzji o podziale.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij