Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Działka gruntu

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Działka jest podstawą do wskazania nieruchomości, która jest związana z gruntem i znajduje się w księdze wieczystej. Jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków.

Co to jest działka gruntu?

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 4 jest to niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.

Działki można podzielić i zdefiniować ze względu na charakter ich zabudowy oraz przeznaczenie. Nie wszystkie działki pozwalają na zabudowę budynkami mieszkalnymi. Gminy określają rodzaje działek w ramach swoich planów zagospodarowania przestrzennego.

Działka budowlana jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Może to być zabudowa jedno- lub wielorodzinna. Może być także przeznaczona pod nieuciążliwą działalność gospodarczą. Działka budowlana musi charakteryzować się określonymi cechami, takimi jak wielkość, geometria, dostęp do drogi publicznej, wyposażenie lub możliwość wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną. Musi ona spełniać wymogi realizacji obiektów budowlanych, które wynikają z przepisów i aktów prawa miejscowego. W przypadku, jeśli gmina nie ma dla danej działki planu zagospodarowania, może wydać dla działki decyzję o warunkach zabudowy. Działki budowlane są oznaczane w planie zagospodarowania, np. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, U – teren zabudowy usługowej.

Działka przemysłowa, inaczej inwestycyjna, jest to działka przeznaczona pod zabudowę przemysłową, także tę uciążliwą. Przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, pod konkretne inwestycje takie jak biurowce czy magazyny. Składa się zwykle z kilku działek gruntowych i ma dużą powierzchnię.

Działka rekreacyjna to taka, na której jest możliwość zbudowania sezonowego obiektu, w niektórych przypadkach także całorocznego. Rodzaj zabudowania na tej działce wynika z planu zagospodarowania w gminie. Jeśli go nie ma, decyzję o zabudowie podejmuje odpowiedni organ administracyjny. Problemem może okazać się chęć zameldowania się w domu, który został postawiony na takiej działce.

Działka siedliskowa to wydzielony obszar gospodarstwa rolnego, który został przeznaczony na utworzenie siedliska. Najczęściej w skład działki wchodzi budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz podwórko. Na te obiekty należy uzyskać odpowiednie pozwolenia na budowę. Dom w zabudowie siedliskowej może zbudować tylko rolnik. Jeśli ktoś inny zechciałby zbudować dom na takiej działce, musi ją odrolnić. Jest to niestety czasochłonne i kosztowne.

Działki rolne to tereny, które nie są przeznaczone pod zabudowę. Jest to obszar gruntu, na których rolnik prowadzi jedną grupę upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Prawo zezwala na odrolnienie działki na potrzebę budowy domu. W przypadku gruntów rolnych typu I-III należy uzyskać pozwolenie administracyjne. Działki rolne klasy IV-V są z reguły w miejscowych planach zagospodarowania przewidziane na zabudowę mieszkaniową, więc uzyskanie pozwolenia jest znacznie prostsze.

Działki leśne nie są przeznaczone pod zabudowę. Są to grunty dla potrzeb gospodarki leśnej. Włączają się do nich także drogi dojazdowe do tych gruntów. Uzyskanie pozwolenia na budowę na takich działkach jest praktycznie niemożliwe, jednak można starać się o odlesienie. Wymaga to zgody Ministerstwa Środowiska, gdyż lasy należą do Skarbu Państwa. W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę, na działkach leśnych należy stosować się do odpowiednich przepisów związanych z ochrona przeciwpożarową oraz zachować wymagane odległości ewentualnych budynków od linii lasu.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij