Badanie
nastrojów

pośredników w obrocie
nieruchomościami

Sprawdź indeks nastrojów Pobierz raport

IV KWARTAŁ 2023 IV KWARTAŁ 2023

Organizator:

Partner merytoryczny:

Partner medialny:

Indeks nastrojów pośredników
w obrocie nieruchomościami INPON

iO indeksie

Indeks nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) stanowi miarę, która ma za zadanie określić, jakie nastawienie panuje w gronie osób zajmujących się pośrednictwem w Polsce. Jest on obliczany na podstawie zebranych odpowiedzi z 4 pytań zadawanych właścicielom biur i agentom nieruchomości, odniesionych do poszczególnych segmentów rynku. INPON może przybierać wartości z przedziału [0; 100], gdzie powyżej 50 oznacza, że pośrednicy pozytywnie oceniają sytuację na rynku i w ich opinii będzie następowała poprawa. Wartość indeksu wynika z wartości poszczególnych subindeksów dla danego kwartału. Subindeksy są obliczane jako średnia arytmetyczna dla poszczególnych segmentów rynku. Badanie ankietowe przeprowadzane jest cyklicznie, co kwartał przy użyciu techniki badawczej CAWI na reprezentatywnej grupie pośredników w obrocie nieruchomościami.

Pobierz Pobierz

Pobierz Pobierz

IV kw. 2022 III kw. 2023 IV kw. 2023 Zmiana
kw./kw.
Zmiana
r./r.
INPON 46.60 60.49 55.50 -4.99 pkt 8.9 pkt
Kawalerki sprzedaż 51.80 70.30 63.00 -7.3 pkt 11.2 pkt
Kawalerki najem 57.40 60.40 54.40 -6 pkt -3 pkt
Mieszkania sprzedaż 43.90 71.40 62.70 -8.7 pkt 18.8 pkt
Mieszkania najem 56.30 59.30 52.60 -6.7 pkt -3.7 pkt
Domy sprzedaż 39.00 58.20 54.50 -3.7 pkt 15.5 pkt
Działki sprzedaż 43.10 56.30 55.10 -1.2 pkt 12 pkt
Lok. biurowe
sprzedaż i najem
38.50 48.80 48.00 -0.8 pkt 9.5 pkt
Lok. usługowe
sprzedaż i najem
39.00 49.00 48.20 -0.8 pkt 9.2 pkt

Raport
z badania
nastrojów

Pobierz raport

IV KWARTAŁ 2023 IV KWARTAŁ 2023
Okładka

W nastrojach ochłodzenie, pośpiech i irytacja

Na rynku nieruchomości pośpiech, stres, niepewność i irytacja w związku z konsekwencjami wprowadzenia w życie programu Bezpieczny Kredyt 2%. Mimo tego, że BK2% wpłynął na ożywienie rynku, pogłębił również nierównowagę między popytem a podażą. Ma to odzwierciedlenie w wynikach badania nastrojów rynkowych w ocenie pośredników w obrocie nieruchomościami. Wartość indeksu INPON wyniosła w IV kwartale 2023 r. 55,5 pkt, co stanowi pogorszenie (o 5 pkt) w stosunku do III kwartału 2023 r., ale jednocześnie utrzymanie czwarty kwartał z rzędu wartości indeksu powyżej 50 pkt (poziom optymizmu). Ostatni kwartał roku charakteryzuje się zazwyczaj obniżeniem aktywności na rynkach nieruchomości, co wynika z jego specyfiki i z wahań sezonowych. Na obniżenie wartości INPON w IV kwartale 2023 r. wpłynęły zapowiedzi wyczerpania się puli środków dostępnych w ramach BK2% oraz przeszacowanie cen wielu nieruchomości, zwłaszcza mniejszych mieszkań. Jest to połączone z oczekiwaniem na zmiany, jakie nastąpią od 2024 roku. Z jednej strony istotne będzie przedłużenie (w zmodyfikowanej formie) preferencyjnych kredytów dla chcących kupić pierwsze mieszkanie – co determinowało oczekiwanie na nowe warunki i kryteria kwalifikujące do wsparcia, z drugiej – oczekiwanie potencjalnych kupujących lub najmujących na obniżenie przeszacowanych cen wielu nieruchomości.

I kw. 2024 na hamulcu przez wysokie ceny, małą podaż i niepewność

Na osłabienie wyniku indeksu INPON w IV kwartale 2023 roku wpłynęło wygasanie czynników związanych z podbiciem nastrojów rynkowych, w tym programu stymulującego popyt – BK2%. Warto podkreślać zalety tego instrumentu, czyli ułatwienie, jakie stanowi on dla młodych ludzi i jego wpływ na ożywienie rynku. Z drugiej strony w oczy rzucają się dysproporcje, jakie wprowadza i negatywne jego efekty. Konsekwencją wprowadzenia BK2% jest pogłębiająca się nierównowaga na rynku między podażą a popytem. Przede wszystkim stymulowanie popytu doprowadziło do przeszacowania cen mieszkań będących w zasięgu tego kredytu oraz sięgania po nieruchomości, które dotąd nie były uznawane za atrakcyjne, np. wymagające remontu lub zlokalizowane poza ośrodkami miast. Kluczowe dla rynku nieruchomości będzie odbudowanie się podaży na rynku pierwotnym po słabym 2023 roku oraz dalszy wzrost dostępności kredytów. Zapowiedź programu „Mieszkanie na start”, który ma wprowadzać kryteria dochodowe i rodzinne, pokazuje, że nowy rząd podejmuje próbę stymulowania rynku mieszkaniowego, co na pewno podtrzyma stronę popytową w drugiej połowie 2024 roku w wymiarze realnym i zachęci też deweloperów oraz sprzedających do stabilizacji oczekiwań co do swoich ofert.

Opinie pośredników w obrocie nieruchomościami

Adrian Bury

Mój Dom Nieruchomości Stargard Szczeciński

Głównym czynnikiem mającym wpływ zarówno na popyt, jak i podaż mieszkań na sprzedaż jest niewątpliwie Bezpieczny Kredyt 2% i jego możliwa kontynuacja w 2024 roku. Ogrom wniosków złożonych do końca 2023 roku spowodowany był atrakcyjnymi warunkami dla klientów kupujących oraz niepewnością klientów co do dostępności preferencyjnych kredytów w 2024 roku. Jeżeli kredyt ten będzie dostępny w przyszłym roku, tak jak w to miało miejsce w 2023, to spodziewamy się „złotych czasów”, zarówno dla klientów kupujących, sprzedających, jak i deweloperów. Ewentualny brak kontynuacji Bezpiecznego Kredytu 2% w przyszłym roku doprowadzi ponownie do stagnacji całego rynku. Wszyscy mamy jednak nadzieję, że program zostanie utrzymany w tej lub lekko zmienionej formie i rok 2024 będzie rekordowy co do sprzedaży oraz powstania nowych inwestycji.

Pokaż więcej

Zbigniew Kubiński

EXPERT s.c. Z. Kubiński M. Strzelecka, Łódź

Kredyt 2% podbija ceny i czyści rynek z ofert. Mniejsze zainteresowanie mieszkaniami do najmu. Zmierzamy do stagnacji po skonsumowaniu środków przeznaczonych na wsparcie kredytu 2%. Po odjęciu kroplówki kredytowej czeka nas trudny okres ustalania rzeczywistej wartości nieruchomości, opartej na regułach rynkowych.

Katarzyna Szar

Freedom Nieruchomości, Warszawa

Kredyt 2% bardzo zmienił sytuację na rynku. Wzrósł popyt na domy i mieszkania, a tym samym ceny zaczęły rosnąć. Trochę sztuczna bańka, która może pęknąć w nowym roku, gdy skończą się limity na tanie kredyty. Jak ciepłe bułeczki idą mieszkania wyremontowane 2- i 3-pokojowe. Ceny zawyżone w porównaniu z wcześniejszym okresem. Licytacje w górę i szybkie decyzje, bo wszystko, co ładne, znika w mgnieniu oka. Klienci chcą załapać się na tani kredyt. Ogólne poruszenie na rynku spowodowało zmiany. Ludzie chętnie kupują, ale co będzie dalej? Wszystko zależy od rządzących i od programów.

Pokaż więcej

Dariusz Górski

MASTERHOUSE Dariusz Górski, Poznań

W 2024 roku będzie dominował duży pośpiech ze względu na możliwość wyczerpania dotacji rządowych, co spowoduje również nieznaczny wzrost cen mieszkań i domów. Wszystko zależy od decyzji nowych władz oraz nastrojów społecznych.

Mirosław Liszka

WBR Nieruchomości, Rybnik

Bezpieczny Kredyt 2% mocno nakręca atmosferę, nastroje, popyt i ceny na rynku sprzedaży nieruchomości mieszkalnych. Oczywiście różnie wygląda to na małych i dużych rynkach. Jest też uzależnione od aktualnej podaży na danym rynku. Perspektywa zakończenia „akcji” Bezpieczny Kredyt 2% może zatrzymać wzrosty popytu i cen oraz doprowadzić w mniejszych miejscowościach do zwiększenia podaży, zmniejszenia popytu, obniżenia cen i przerzucenia się grupy potencjalnych nabywców na oferty wynajmu jako alternatywę dla zakupu.

Pokaż więcej

Grażyna Polańska

House Broker – Nieruchomości, Słupsk

Sytuacja polityczna, możliwości kredytowe oraz zbyt wygórowane ceny nieruchomości spowolniły rynek nieruchomości. Klienci czekają na zmiany korzystne dla nich, czyli dostępność kredytów, większą zdolność kredytową, a także na stabilizację sytuacji gospodarczej i politycznej.

Leszek Porzeziński

Góralczyk Nieruchomości, Łomża

IV kwartał 2023 r. nie zasłynął znaczącą zmianą na rynku łomżyńskim. Klienci (rynek pierwotny) interesują się zarówno domami, jak i lokalami mieszkalnymi. Statystyki naszego biura w Łomży wymiernie wskazują na duże zainteresowanie mieszkaniami 40-49 mkw. Są to zdecydowanie nieruchomości, które szybko odnajdują swoich przyszłych właścicieli. Inną grupą, która wkroczyła do gry, są młode osoby (20-31 lat), którzy zakup nieruchomości finansują preferencyjnym kredytem 2%. Dzięki nim mieszkania z zakresu 60-75 mkw. sprzedają się dużo lepiej. IV kwartał 2023 r. nie był pozbawiony emocji, które podbija niepewność w odniesieniu do programów rządowych i niestabilna sytuacja globalna. Zauważyć można, że klient czeka, co przyniesie nowy 2024 rok, by podjąć bardziej świadomą i odważną decyzję. Rynek się zmienia. Transakcje z lat 2020, 2021 odbiegają od tych obecnych. Osoby poszukujące nieruchomości bardzo sporadycznie licytują cenę ofertową w górę. Zdecydowana większość skupia się raczej na jej zmniejszeniu. Mieszkania, domy, działki z ceną „życzeniową” klienta sprzedającego niejednokrotnie nie są brane pod uwagę przy zakupie przez osoby poszukujące nieruchomości. Stąd masa ofert zalegających na portalach z ceną nieadekwatną, nieodpowiadającą na realne potrzeby i sytuację na rynku. Nowy 2024 rok nie przyniesie w moim odczuciu (zakładając, że obecna sytuacja ekonomiczna zostanie na tym samym poziomie) większych zmian. Spodziewałbym się ich w połowie I kwartału 2024 r. czy nawet jego końcówce.

Pokaż więcej

Paweł Łagownik

Fahrenheit Nieruchomości, Gdańsk

Trójmiejski rynek nieruchomości ucierpiał w nietypowy sposób z powodu wprowadzenia BK2%. Deweloperzy byli przygotowani na wejście rządowego programu kredytowego i zaproponowali lokale spełniające warunki jeszcze przed oficjalnym wejściem programu. Takie rozwiązanie cieszyło się dużym powodzeniem i przełożyło się na rekordy w sprzedaży deweloperów. Rynek wtórny ucierpiał, bo ceny zaczęły rosnąć pół roku przed wejściem programu, ponieważ sprzedający chcieli nadrobić straty związane z wysokimi stopami procentowymi i ciężką sytuacją na rynku nieruchomości. Obecnie kupujący w panice poszukują mieszkań spełniających kryteria, a te w Gdańsku i Gdyni pozostały jedynie na peryferiach lub w niechcianych lokalizacjach/budynkach. Dochodzi do dziwnych sytuacji, bo czasami nie opłaca się negocjować ceny, gdyż ktoś inny może zdecydować się na zakup i sprzątnąć okazję sprzed nosa. Niestety ma to negatywne przełożenie na rynek tych nieruchomości, które nie kwalifikują się do programu. Ceny rosły wszędzie, a obecny poziom cen mieszkań i domów, a także stóp procentowych nadal nie pozwala dużej części kupujących na zakup mieszkania/domu. Nikt nie wie, czego spodziewać się w najbliższym czasie ze względu na wewnętrzną sytuację polityczną i gospodarczą.

Pokaż więcej

Piotr Kordus

Pronovo Nieruchomości, Szczecin

Krajowa sytuacja polityczna bardzo mocno odbija się na rynku nieruchomości. Jeszcze działamy w okresie bałaganu i niepewności prawnej. Niedawno weszła w życie nowa Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, a nie ma do niej rozporządzeń, co może znacząco wpłynąć negatywnie na rynek działek pod zabudowę. Panika związana z „Niebezpiecznym Kredytem 2%” spowodowała ogromny wzrost cen na rynku pierwotnym mieszkań i wyczerpywanie zasobów wybudowanych mieszkań, co może utrwalić wysoki poziom cen. Po tym okresie, w razie gwałtownego wzrostu produkcji budowlanej, będzie parcie na wzrost cen materiałów budowlanych. Każda kolejna propozycja polityczna zwiększająca popyt bez rozwiązań propodażowych będzie powodowała zawyżanie cen, rozchwianie rynku i wzrost ogólnej inflacji, co nie jest korzystne dla gospodarki i rynku nieruchomości. Ratunkiem dla rynku powinna być moim zdaniem ograniczona ingerencja w ten rynek, sprowadzająca się do uwolnienia gruntów pod zabudowę oraz sprzyjająca konkurencji na rynku.

Pokaż więcej

Marek Kunicki

Agencja Nieruchomości Marek Kunicki, Warszawa

Tak zwany „Bezpieczny Kredyt” zdemolował popularny segment rynku. W Warszawie kupienie mieszkania do kwoty 500 tysięcy złotych stało się bardzo trudne, a w przedziale do 800 tysięcy ofert jest niewiele i te, które pozostały, cechuje, poza wywindowanymi cenami, zwykle jakiś problem, np. koszmarny hałas dochodzący z pobliskiej ulicy. Co ciekawe, oferowany kredyt niewątpliwie dał szansę wielu osobom na kupno pierwszego mieszkania, ale wywołał ogromny wzrost cen, który dotknął wszystkich kupujących, zarówno tych obdarowanych dobrodziejstwem tego kredytu, jak i „normalnych” poszukujących z gotówką. Ponadto, czego nie sposób bagatelizować, kredyt ten wywołał także mocne niezadowolenie u osób wykluczonych. Wielokrotnie w rozmowach z kupującymi spotykałem się z zarzutami, że nie ma żadnego szczególnego uzasadnienia to, że kupującym teraz państwo (czyli my, każdy z podatników) dopłaca aż do 120 rat, a innym, którzy kupili swoje pierwsze M wcześniej, nikt nie dopłaca nic. Rynek jest płytki, ofert niewiele, ceny wzrosły, poszukujący coraz częściej oczekują ich korekty w 2024 roku, szczególnie że banki już potwierdziły wstrzymanie przyjmowania wniosków w BK2%.

Pokaż więcej

Marcin Lisowski

Biuro Nieruchomości FoxHouse, Bolesławiec

Sytuacja na rynku nieruchomości w moim rejonie jest stabilna. Obecnie, jeśli nieruchomość jest dobrze wyceniona, bez względu na rodzaj nieruchomości, czy to mieszkanie, czy dom, sprzedaje się w miarę szybko. Trudno sprzedają się nieruchomości duże (mieszkania, domy), mieszkania na wyższej kondygnacji w bloku bez windy, mieszkania bez balkonu, starsze domy, nieruchomości do remontu bądź z przesadzoną ceną. Jeśli nieruchomość jest odpowiednio wyceniona, do tego jest położona w ciekawej lokalizacji, jest w miarę świeża, klienci potrafią licytować cenę w górę. Obniżki cen są w momencie, kiedy dana nieruchomość potrzebuje remontu lub nakładu finansowego, aby przygotować ją odpowiednio do wprowadzenia się, czy to bezpośrednio przez właścicieli, czy najemców. Klienci poszukujący obecnie nieruchomości dokładnie analizują rynek, wiedzą, czego chcą, mają sprecyzowane wymagania i oczekiwania, co jest podyktowane ich możliwościami finansowymi. Dotyczy to zarówno rynku sprzedaży, jak i najmu. Zakup nieruchomości to decyzja na wiele lat, wiążąca się z wydaniem sporej kwoty, więc musi być dobrze przemyślana. Klienci, którzy kupują nieruchomości pod kątem inwestycji, również analizują zakup, biorąc pod uwagę ewentualnie późniejszą sprzedaż danej nieruchomości.

Pokaż więcej

Sylwia Brunowska

Domunova Nieruchomości, Bielsko-Biała

W mojej ocenie obecnie mamy niestabilną, mocno „podkręconą” sprzedażowo rzeczywistość. Kredyt 2% spowodował, że rynek pierwotny ruszył z kopyta, a za nim podążają Kupujący. Oferty topnieją w oczach, deweloperzy podnoszą ceny, bowiem banki kredytują chętnie i dużo. Klienci chętnie kupują i korzystają z tego, co rynek oferuje. Czy to jest dobre? Nie mnie oceniać, aczkolwiek nie jest stabilnie. Kredyty zaraz się skończą, ceny mieszkań i domów horrendalnie poszybowały w górę i są znacznie przeszacowane. Staramy się Klientom Kupującym uświadamiać wszystkie za i przeciw, zdecydowanie jestem za budowaniem długofalowych relacji opartych na rzetelnych informacjach, aby nie podejmowali pochopnych decyzji w pośpiechu i niepewności.

Pokaż więcej

Paula Fórmaniak

KLIMATY Nieruchomości, Poznań

Segment mieszkań dwu- i trzypokojowych był mocno stymulowany przez program bBK2% i obawami przed jego wstrzymaniem, co z kolei spowodowało pogorszenie sytuacji na rynku najmu. Sprzedający skorzystali w tym okresie, ponieważ często dochodziło do licytacji w górę. Co ciekawe, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę zawieranych ślubów przez klientów, w celu zwiększenia limitu kwoty udzielanego kredytu dla małżeństw w ramach programu. Klienci, którzy mieli możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu decydowali się na zakup i zakończenie najmu. To z kolei spowodowało większa podaż ofert najmu i umiarkowanie pogorszenie stawek za czynsz najmu. Mieszkania, które parametrami nie wpasowują się w kredyt 2% sprzedają się dłużej. Dalsza sytuacja na rynku w dużej mierze zależy od decyzji nowej władzy.

Pokaż więcej

Magdalena Cyfra-Milewska

Biuro Nieruchomości ProjektME, Goleniów

Klienci, którzy zazwyczaj nie posiadają wkładu własnego i liczą na BK2%, szukają mieszkań 2-pokojowych, najlepiej już po remoncie, gotowych do zamieszkania. Właściciele mieszkań i domów, którzy decydują się na sprzedaż w obecnym czasie, spodziewają się wzrostu cen w związku z inflacją. Małe zainteresowanie mieszkaniami 3-pokojowymi i większymi.

Małgorzata Arkuszyńska

RE/MAX Polska, Łódź

Największe zapotrzebowanie odnotowuje się na mieszkania 2-3-pokojowe, z przewagą 2-pokojowych. Kupujący szybko podejmują decyzje, są też w stanie zaproponować cenę wyższą niż ofertowa. Obniżki cen w dół dotyczą głównie działek, domów i lokali użytkowych oraz całych obiektów komercyjnych. Zbyt wygórowane ceny mieszkań spowodowały wzrost oczekiwań cenowych, głównie właścicieli domów. Oczekiwania cenowe powinny spotykać się z realną oceną ze strony pośredników, ale niestety większość pośredników nie wykonuje swojej pracy rzetelnie i przyjmuje do obrotu nieruchomości z życzeniową, a nie realną na danym rynku ceną ofertową. W efekcie z jednej strony nakręca to dalej spiralę cen ofertowych, a z drugiej strony powoduje rozczarowanie u sprzedających z powodu braku transakcji.

Pokaż więcej

Jakub Mścichecki

Kluczowe Nieruchomości, Toruń

Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania 2- i 3-pokojowe w związku z programem Bezpieczny Kredyt 2%. Najtrudniej sprzedają się duże mieszkania oraz mieszkania w kamienicach. W związku z kończącym się terminem przyjmowania wniosków do Bezpiecznego Kredytu 2% kupujący podejmują decyzje w pośpiechu, nie patrząc na wygórowane ceny nieruchomości. Licytacje cen najczęściej zdarzają się w momencie zainteresowania zakupem nieruchomości ze strony kilku osób jednocześnie. Do negocjacji dochodzi zwykle w czasie mniejszego zainteresowania. Poza tym dla wielu osób przekonanie, że należy negocjować podaną kwotę, jest elementem polskiej kultury. Oczywiście spora część cen ofertowych jest w moim przekonaniu przeszacowana. Jednakże nawet kiedy cena jest rynkowa, a nawet bardzo atrakcyjna, to i tak dochodzi do prób negocjacji. Ceny są przeszacowane w związku z ogromnym zainteresowaniem. Duża część sprzedających chce wykorzystać sytuację panującą na rynku i niestety będzie ona trwała do czasu zakończenia programu Bezpieczny Kredyt 2%. Gdy tylko kupujący nie będą mieli zdolności, sytuacja powinna się ustabilizować.

Pokaż więcej

Maciej Trela

GEO CONSULTING, Tomaszowice

Ceny mniejszych domów osiągnęły poziom około 800 000 zł w związku z kredytem 2% i takich transakcji jest dużo. Prognozuję, że w tym segmencie po Nowym Roku może być chwilowy przestój i wyczekiwanie na dalsze środki z rządowych programów wsparcia. Wysokie ceny mieszkań skutkują tym, że ceny domów znów są bardzo atrakcyjne.

Krzysztof Startek

ANNDERSONESTATES.PL Sp. z o.o., Kraków

I kwartał 2024 będzie bardzo podobny do IV kwartału ub. r., a zapowiedzi kontynuowania programu BK2% spowodują utrzymanie cen na wysokim poziomie, spadków nie będzie. Sezonowo, zimą, spada nieco popyt na najem, więc w tym segmencie można teraz znaleźć coś tańszego albo na krótszy okres, np. 6 miesięcy, bo właściciele będą chcieli przeczekać do lata, kiedy jest najwyższy popyt. Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania 2-3 pokojowe, mieszczące się w limicie BK2%. Kupujący na pewno szybciej teraz podejmują decyzje, bo wiedzą, że rynek im nie sprzyja, jest duża konkurencja po stronie popytu, ale też obawiają się dalszych wzrostów. Licytacje w górę zdarzają się, ale dotyczy to sytuacji, gdy cena jest bardzo atrakcyjna. Wielu sprzedających „nakręciło się”, widząc ogromny popyt i wzrost cen, dlatego coraz częściej widać absurdy w ofertach mieszkań w rejonach, które zawsze uchodziły za tanie, a teraz ich cena jest często kilkadziesiąt procent wyższa. Coraz częściej można powiedzieć, że oczekiwania sprzedających są zbyt wygórowane.

Pokaż więcej

Piotr Żurkowski

Metropolia Nieruchomości Jarosław Kopeć, Kraków

Duży wpływ na obniżenie popytu będą miały wygórowane ceny, zwłaszcza mieszkań. Ceny w Polsce są dalej atrakcyjne dla obcokrajowców, ale nasze wynagrodzenia pozostają w tyle, dlatego nieruchomości będą jeszcze bardziej niedostępne. Stopy procentowe nie ulegną obniżeniu, uważam, że wręcz odwrotnie, a wynagrodzenia nie wzrosną na tyle, żeby te wzrosty zrekompensować.

Pokaż więcej

  • W lewo
  • W lewo

Wszystkie
raporty

IV kwartał 2023 r.

Pobierz

III kwartał 2023 r.

Pobierz

II kwartał 2023 r.

Pobierz

I kwartał 2023 r.

Pobierz

IV kwartał 2022 r.

Pobierz

III kwartał 2022 r.

Pobierz

II kwartał 2022 r.

Pobierz

I kwartał 2022 r.

Pobierz

IV kwartał 2021 r.

Pobierz

III kwartał 2021 r.

Pobierz

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij