Sprzedaż mieszkania z współwłasnością

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Własność nieruchomości może być współdzielona między kilka osób, nie tylko małżonków, ale także osoby, które nie muszą łączyć żadne więzi powinowactwa czy pokrewieństwa, ale które postanowiły razem taką nieruchomość zakupić.

Czym jest współwłasność i jej rodzaje

Instytucję współwłasności reguluje kodeks cywilny, który wskazuje, że jest to sytuacja, w której własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Cechuje ją:

  • jedność przedmiotu współwłasności,
  • wielość podmiotów, którym to prawo przysługuje,
  • niepodzielność tego prawa.

Zgodnie z przepisami, każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie tylko do jej części.

Współwłasność może mieć formę:

  • współwłasności w częściach ułamkowych, w której udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie własności określony jest ułamkiem, albo
  • współwłasności łącznej (np. ustawowa wspólność małżeńska), charakter tej współwłasności jest bezudziałowy.

Współwłasność a sprzedaż mieszkania

W przypadku własności ułamkowej, każdy z właścicieli może rozporządzać swoim prawem dowolnie, w granicach przysługującego mu udziału. Nie musi przy tym uzyskać zgody pozostałych współwłaścicieli. Współwłasność łączna natomiast takiego prawa nie daje, a współwłaściciel nie może rozporządzać swoim prawem dopóki stosunek prawny trwa. Rozporządzanie wspólną nieruchomością, przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymaga zgody wszystkich właścicieli, np. gdy ma ona zostać wydzierżawiona.

W przypadku nieruchomości będącej współwłasnością w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać częścią, przypadającą na jego udział i np. sprzedać ją. W stosunku do tej części może również toczyć się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, który może sprzedać udział w nieruchomości na pokrycie długów właściciela tego udziału. W jego miejsce wstępuje wtedy osoba lub osoby, które udział ten nabyły.

Jeśli mamy do czynienia z współwłasnością łączną, jeden ze współwłaścicieli nie może sprzedać swojej części, ponieważ takowa mu nie przysługuje. Każdy ze współwłaścicieli ma bowiem prawo do całości nieruchomości. W przypadku gdy dwie osoby dzielą własność dwupiętrowego domu, nie oznacza to, że każda z nich jest właścicielem jednego piętra, ale że każdy z nich jest właścicielem całego domu. W tej sytuacji nieruchomość nie może zostać zajęta i sprzedana przez komornika, chyba że pozostali współwłaściciele wyrazili na to zgodę, bądź wyrazili zgodę na ustanowienie na niej hipoteki pod zabezpieczenie kredytu, który zaciągnął zadłużony współwłaściciel.

Jeśli właściciele nie mogą dojść do porozumienia, mogą skorzystać z możliwości zniesienia współwłasności, czyli likwidacji łączącego ich stosunku prawnego. Z żądaniem takim może wystąpić każdy ze współwłaścicieli. Może się to odbyć za porozumieniem w drodze umowy, albo w przypadku odmiennych stanowisk współwłaścicieli zniesienie takie może orzec sąd.

Umowa o zniesieniu musi być zawarta przez wszystkich współwłaścicieli, zawierać zgodne oświadczenie o przeniesieniu ich udziałów, a także zapisy dotyczące spłat, w tym terminów ich uiszczenia. Umowa taka, jak większość czynności związanych z nieruchomością, musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Sądowego zniesienia współwłasności dokonuje właściwy sąd rejonowy, który może orzec podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku właścicielom, sprzedaż rzeczy. Wtedy uzyskaną ze sprzedaży kwotę dzieli się między współwłaścicieli.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - portal umożliwia dodanie oraz promocję ogłoszeń biurom nieruchomości, deweloperom oraz osobom prywatnym. Znajduje się w ścisłej czołówce polskich serwisów ogłoszeń z rynku nieruchomości, oferując poszukującym pół miliona aktualnych ofert z rynku pierwotnego i wtórnego.

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij