Mieszkanie z licytacji komorniczej

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Egzekucja z nieruchomości może być ostatnią deską ratunku dla wierzyciela, w przypadku gdy nie uda mu się odzyskać długu z innych składników majątku dłużnika. Może być również okazją do nabycia mieszkania w atrakcyjnej cenie, znacznie poniżej jej wartości rynkowej.

Nieruchomość staje się przedmiotem egzekucji w przypadku dużych kwot zadłużenia. W tym celu wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika, załączając tytuł wykonawczy uzyskany w postępowaniu sądowym. Wniosek składa się do komornika właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Jeśli wierzyciel nie ma wiedzy o tym, czy dłużnik posiada taki majątek, albo nie zna jego danych, np. numeru księgi wieczystej, może złożyć wniosek do dowolnego komornika, zlecając mu za opłatą poszukiwania majątku dłużnika, między innymi w elektronicznej bazie ksiąg wieczystych. W przypadku gdy komornik taką nieruchomość odnajdzie, powiadomi o tym wierzyciela, a ten może wnieść o przekazanie sprawy do komornika właściwego ze względu na położenie nieruchomości, z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, albo przyłączenie się do niej, o ile jest już w toku, prowadzona z wniosku innego wierzyciela. Najbezpieczniej więc składać wniosek egzekucyjny do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, jest bowiem większa szansa, że jeśli posiada on nieruchomości, będzie położona właśnie tam, gdzie mieszka.

Po złożeniu wniosku o wszczęcie lub przyłączenie do egzekucji z nieruchomości, komornik wezwie wierzyciela do uiszczenia opłaty w kwocie 60zł, celem wpisania do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącej się egzekucji, lub przyłączeniu. Wpisu dokonuje się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości. Następnie wierzyciel musi złożyć wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości. Czynności ta polega na jej oględzinach, a następnie wycenie, czego dokonuje biegły rzeczoznawca majątkowy. Wycena dokonywana jest w formie operatu szacunkowego, który jest dokumentem urzędowym, wiążącym dla stron i organów postępowania. W operacie znajdują się informacje o sytuacji prawnej mieszkania, jego stanie technicznym i przede wszystkim o cenie, czyli o wartości rynkowej. Koszt sporządzenia operatu waha się w kwotach od kilkuset do kilku tysięcy złotych i ponosi go wierzyciel. Kwota ta zostanie mu zwrócona w przypadku sprzedania nieruchomości.

Operat musi zostać przesłany stronom postępowania, a następnie się uprawomocnić. Nie wcześniej niż dwa tygodnie po uprawomocnieniu możliwa jest sprzedaż nieruchomości, która odbywa się drodze licytacji. Komornik wyznacza jej I termin, wysyłając do stron informację o dacie i godzinie. Dodatkowo komornik musi umieścić ogłoszenie o licytacji w budynku sądowym, w urzędzie gminy oraz w poczytnym, lokalnym dzienniku. Ma również obowiązek zamieścić taką informację na portalu www.licytacje.komornik.pl, prowadzonym przez Krajową Radę Komorniczą. Obecnie większość kancelarii komorniczych umieszcza takie informacje także na swoich stronach internetowych. W obwieszczeniach o licytacji komornik wskazuje termin, w którym nieruchomość będzie można obejrzeć, a także miejsce, gdzie można zapoznać się z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości i innymi dokumentami związanymi z nieruchomością.

W I terminie licytacji cena wywołania wynosi ¾ ceny oszacowania nieruchomości, ustalonej w operacie szacunkowym. Do licytacji może przystąpić każdy, kto wpłaci wadium, w wysokości 1/10 ceny oszacowania. Licytacja odbywa się ustanie, wygrywa ją uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę. W tym przypadku wpłacone przez niego wadium zalicza się na poczet ceny. Uczestnicy, którym nie udało się kupić mieszkania, otrzymują jego zwrot.

Jeśli podczas pierwszej licytacji nie uda się sprzedać nieruchomości z powodu brak chętnych, komornik informuje o tym wierzyciela, a ten ma prawo do złożenia wniosku o wyznaczenie II terminu licytacji. W tym przypadku obowiązują takie same zasady co do wadium, ale cena wywołania wynosi już 2/3 ceny oszacowania. Jeśli w drugim terminie nie uda się sprzedać nieruchomości, egzekucja z tego składnika majątku zostanie umorzona. Kolejną egzekucję z tej nieruchomości wierzyciel będzie mógł wszcząć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Jeśli jednak licytacja przebiegnie pomyślnie, akta sprawy trafiają do sądu, który musi dokonać przybicia (potwierdzenia wygrania licytacji), w postaci postanowienia. Po jego uprawomocnieniu się nabywca jest zobowiązany do uregulowania pozostałej części ceny w ciągu 14 dni od otrzymania od sądu wezwania. Zapłaty dokonuje na rachunek depozytowy sądu. Następnie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Jest to równoznaczne z przeniesieniem własności na nabywcę.

Jeśli zakup takiej nieruchomości finansowany jest z kredytu, warto przed przystąpieniem do licytacji zapoznać się z przepisami wewnętrznymi banku w tym zakresie, aby później nie uchybić 14 dniowemu terminowi do zapłaty reszty ceny. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bowiem utratą wpłaconego wadium oraz możliwości nabycia mieszkania. Warto więc wcześniej uzyskać promesę kredytową. Banki często uruchamiają kredyt na podstawie odpisu protokołu z licytacji lub postanowienia o przybiciu.
Nabywca może napotkać na opór ze strony dotychczasowego właściciela, który nie będzie chciał dobrowolnie opuścić mieszkania. Wówczas niezbędne będzie przeprowadzenie procedury eksmisyjnej, która często bywa czasochłonna i kosztowna.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Portal umożliwia dodanie oraz promocję ogłoszeń biurom nieruchomości, deweloperom oraz osobom prywatnym. Znajduje się w ścisłej czołówce polskich serwisów ogłoszeń z rynku nieruchomości, oferując poszukującym pół miliona aktualnych ofert z rynku pierwotnego i wtórnego.

Zobacz także

Zamknij

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij