Zmiany w prawie spółdzielczym

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Senat przygotował projekt nowelizacji przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nim członkostwo w spółdzielni będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania w spółdzielni prawa do lokalu lub gdy została zawarta umowa o budowę lokalu.

Co się zmieniło w prawie spółdzielczym?

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie barier w budowaniu nowych lokali na zasadzie spółdzielczych praw do lokali, co jest jednym z założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego. Dostosuje ona również bieżące przepisy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a także ograniczy prawa osób będących członkami spółdzielni, do tych, którzy posiadają prawo do lokalu.

Poprawki dotyczą członkostwa w spółdzielni, które będzie możliwe tylko w dwóch wymienionych wyżej sytuacjach. Dodatkowo zostanie zniesiony obowiązek składania deklaracji członkowskiej oraz wnoszenia wpisowego. Członkami spółdzielni będą mogły zostać osoby bliskie osobom, które to prawo posiadały, a którym to prawo wygasło. Wymogiem będzie jednak złożenie oświadczenia na piśmie, że zawrą one umowę o ustanowienie tego prawa.

Senat zajął się też sposobem rozliczania funduszu remontowego z właścicielami lokali. Członkowie pozostaną współwłaścicielami zebranych w ramach funduszu środków, w kwocie proporcjonalnej do ich udziałów w nieruchomości, z dnia, w którym osoba ta przestała być członkiem spółdzielni.

Projekt wprowadza również zmiany, w decydowaniu przez spółdzielnię o odebraniu lokatorskiego prawa do lokalu tym osobom, które popełniają wykroczenia przeciwko ustalonemu porządkowi domowemu, albo spóźniają się z płaceniem bieżących zobowiązań wobec spółdzielni. Decyzji takiej spółdzielnia nie będzie mogła podjąć także w przypadku byłych małżonków, kiedy sąd orzeknie wobec nich rozwód, albo w przypadku śmierci jednego z nich. Jeśli małżonkowie nie zdecydują, komu w wymienionych sytuacjach prawo to będzie przypadało, spółdzielnia nie może tej decyzji podjąć za nich.

Jeśli natomiast członek spółdzielni utracił spółdzielcze prawo lokatorskie przed wejściem w życie ustawy, ponieważ posiadał wobec niej dług, będzie mógł skorzystać z roszczenia o przywrócenie tego prawa. Przedtem jednak będzie musiał spłacić dług w całości z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Przywilej ten będzie dotyczył również osób, które utraciły własnościowe prawo do lokalu.

Następna zmiana dotyczy nabywania mieszkań zakładowych. Najemca będzie musiał uiścić wkład budowlany w maksymalnej kwocie 5% wartości rynkowej prawa własności lokalu. Gdy ustawa wejdzie w życie, prawa członkostwa członków, którzy oczekują na lokal, wygasną, o ile w tym dniu nie będzie im przysługiwało żadne prawo do lokalu. Minister do spraw budownictwa zyska uprawnienia, które będzie mógł realizować wobec spółdzielni, jeśli nie będą tego robić Krajowa Rada Spółdzielcza lub związek rewizyjny. W sytuacji, gdy Minister będzie podejrzewał spółdzielnię o naruszenie prawa, będzie mógł zażądać od niej stosownych dokumentów.

Po wejściu w życie ustawy działania spółdzielni będą ustabilizowane, co pozwoli im gromadzić dokładne informacje na temat członków, tego kiedy i czy będą chcieli nabyć własnościowe prawo do lokalu. Odtąd spółdzielnia zyska prawo do wskazania już w umowie podpisywanej z przyszłym członkiem, czy i które lokale będzie można wykupić, a także po jakim czasie może to nastąpić.

Ważna zmiana zajdzie również w zakresie powstawania wspólnot z zasobów spółdzielni. Jeśli w budynku zostanie wyodrębniona własność wszystkich lokali, w terminie trzech miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego z lokali, stosować należy przepisy ustawy o własności lokali.

Docelowo, ma to usprawnić funkcjonowanie tych podmiotów. Członkowie zyskają prawo do uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia. Będą mogli to robić również przez pełnomocnika, w tej chwili w części spółdzielni istnieje zakaz występowania pełnomocników, co powoduje, że osoby starsze, czy chore nie mogą brać udziału w obradach. Walne zgromadzenie będzie podejmowało uchwałę w przypadku, gdy opowie się za nią liczba członków, określona w statucie, albo wymagana przez ustawę.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Zespół Nieruchomosci-online.pl - portal umożliwia dodanie oraz promocję ogłoszeń biurom nieruchomości, deweloperom oraz osobom prywatnym. Znajduje się w ścisłej czołówce polskich serwisów ogłoszeń z rynku nieruchomości, oferując poszukującym pół miliona aktualnych ofert z rynku pierwotnego i wtórnego.

Zobacz także

Zamknij

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij