Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Narodowy Program Mieszkaniowy

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

27 września ubiegłego roku Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę o przyjęciu Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jest to dokument, który w sposób kompletny obejmuje zagadnienia związane z polityką mieszkaniową państwa. Jest to również jedno z narzędzi do realizacji założeń „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Co to jest Narodowy Program Mieszkaniowy?

Celem programu jest wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą dostępność mieszkań, szczególnie dla osób znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej, kładąc szczególny nacisk na rodziny z dziećmi. W ramach programu mają zostać stworzone lepsze warunki do tego, aby osoby takie mogły nabyć mieszkanie, którego nie mogą kupić lub wynająć na warunkach rynkowych, z uwagi na niskie dochody. Zdaniem rządu, zła sytuacja mieszaniowa, w tym zbyt niskie dochody nie pozwalające na zakup własnej nieruchomości, są przyczyną problemów demograficznych, polegających na małej ilości urodzeń i starzeniu się społeczeństwa. Narodowy Program Mieszkaniowy ma, według rządowych założeń, stan ten odwrócić.

Cele Narodowego Programu Mieszkaniowego

Rząd w realizacji programu założył sobie 3 główne cele:

 1. Dostęp do mieszkań dla osób o najniższych dochodach ma się zwiększyć. Zakłada się, że do roku 2030 liczba mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców dorówna aktualnej średniej europejskiej. Obecnie wskaźnik ten wynosi 363, za 13 lat ma osiągnąć liczbę 435 mieszkań/ 1000 osób. Aby założenie to osiągnąć, konieczne jest wybudowanie w tym czasie ok. 2,5 miliona mieszkań, przy czym uwzględnia się tu nieruchomości budowane na zasadach rynkowych, jak i inwestycje realizowane z pomocą Budżetu Państwa.
 2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób o najniższych dochodach lub będących w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zwiększenie możliwości zaspokojenia ich podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Samorządy mieszkaniowe do roku 2030 powinny posiadać zasoby pozwalające na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych, które aktualnie czekają na wynajem mieszkania od gminy. Jest to obecnie około 170 tysięcy gospodarstw.
 3. Podwyższenie warunków mieszkaniowych Polaków, stanu technicznego nieruchomości, poprawienie efektywności energetycznej. Do roku 2030 planuje się obniżenie o około 2 miliony liczby osób, które aktualnie mieszkają w najniższym standardzie mieszkaniowym, czyli w lokalach pozbawionych bieżącej wody, prądu czy innych instalacji technicznych, albo w lokalach przeludnionych. Poprawy standardu wymaga więc około 700 tysięcy mieszkań, poprzez doprowadzenie niezbędnych instalacji lub gruntowny remont tych już istniejących, termomodernizację, zmniejszenie liczny osób przypadających na metr kwadratowy.

Działania w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego

Działania rządu, które cele te przybliżą, obejmą powyższe zagadnienia kompleksowo. Dotyczyć będą zarówno prawodawstwa, rozpoczynania nowych inwestycji budowlanych, zarządzania istniejącym już zasobem mieszkaniowym, a także działań finansowych. Składać się na nie będzie:

 • nowelizacja przepisów prawnych, która usprawni proces inwestycyjno-budowlany, między innymi wprowadzenie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego;
 • wprowadzenie nowych regulacji obejmujących funkcjonowanie rynku najmu, w szczególności zasad gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych;
 • rozwijanie spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań, wspieranie i aktywizacja spółdzielczego budownictwa lokatorskiego;
 • powiększenie zasobów mieszkaniowych, w tym nieruchomości o średnich cenach i czynszach, co będzie możliwe dzięki budowaniu na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa (będą one gromadzone w ramach Narodowego Funduszu Mieszkaniowego), poprzez stworzenie systemu wynajmu mieszkań, z możliwością ich wykupienia na własność. W tych działaniach niezbędne będzie wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego poprzez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
 • stworzenie programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, które będzie realizowane przez samorządy gminne, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, a także inne podmioty, które będą mogły realizować ten cel przy wsparciu funduszy publicznych (katalog tych podmiotów zostanie rozszerzony);
 • promowanie i wspieranie regularnego oszczędzania na dowolne cele mieszkaniowe (np. budowę domu jednorodzinnego, zakup mieszkania, wpłatę partycypacji lub wkładu mieszkaniowego, remont lub wykończenie mieszkania/domu) przez stworzenie Indywidualnych Kont Mieszkaniowych, na których będzie można odkładać środki;
 • stworzenie systemu dodatków mieszkaniowych, które odciążą gospodarstwa domowe o najniższym dochodzie od kosztów ponoszonych na cele mieszkaniowe;
 • podniesienie standardu budynków zlokalizowanych w obszarach zurbanizowanych i zdegradowanych społecznie, poprzez wsparcie działań remontowych, termoizolacyjnych itp.

Wszystkie te działania mają uwzględniać również przekrój społeczeństwa, w tym zmieniające się warunki demograficzne. Szczególna uwaga ma zostać poświęcona seniorom i dostosowaniem zasobu mieszkaniowego do ich potrzeb.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij