Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Deweloper

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

fot.: Ulrick Trappschuh/pexels.com

Deweloper to osoba fizyczna lub prawna będąca inwestorem prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach której buduje, przebudowuje, sprzedaje i wynajmuje nieruchomości osobom trzecim. Oferta dewelopera obejmuje m.in. nieruchomości mieszkalne, komercyjne, użytkowe i przemysłowe.

Czym się zajmuje deweloper?

Deweloper nadzoruje proces inwestycyjny polegający na wybudowaniu nieruchomości na gruncie stanowiącym własność dewelopera. Przeznaczeniem takich nieruchomości jest sprzedaż lub wynajem.

Deweloperem może być każdy przedsiębiorca prowadzący firmę w postaci spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Zawiera on w swoim imieniu umowę z osobą zainteresowaną kupnem nieruchomości (nabywcą). Umowa taka nazywa się umową deweloperską. Może zostać poprzedzona zawarciem umowy przedwstępnej, jeśli w danym momencie zawarcie umowy deweloperskiej jest z jakiegoś powodu niemożliwe (np. gdy nabywca oczekuje na udzielenie kredytu).

Ustawa deweloperska – wymogi wobec dewelopera

Deweloper jest zobowiązany prowadzić działania w oparciu o przepisy prawa, w szczególności o zapisy ustawy o ochronie nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską. Ustawa ta ma na celu ochronę klientów dewelopera. Narzuca mu określone obowiązki, m. in. w zakresie finansowania inwestycji, prowadzenia  rachunku powierniczego, wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na nabywcę.

Zgodnie z ustawą deweloperską, deweloperzy mają obowiązek sporządzenia i przedstawienia  potencjalnym klientom prospektu informacyjnego. W prospekcie zawarte są najważniejsze informacje o inwestycji oraz lokalu, którego zakupem interesuje się nabywca.

Dla każdego przedsięwzięcia deweloper musi założyć rachunek powierniczy, który otwiera na podstawie umowy zawartej z bankiem. Na rachunku gromadzone są środki wpłacane przez nabywców na poczet ceny zakupu nieruchomości. Wypłata tych środków na rzecz dewelopera dokonywana jest przez bank, pod jego ścisłą kontrolą, na warunkach określonych w umowie rachunku oraz przepisach ustawy deweloperskiej.

Po zakończeniu budowy deweloper musi wyodrębnić własność poszczególnych lokali i przenieść własność na nabywcę danej nieruchomości na podstawie aktu notarialnego. Deweloper odpowiada za wady ujawnione w nieruchomości względem nabywcy na zasadzie rękojmi. Okres odpowiedzialności wynosi 3 lata. Wszelkie zapisy w umowie między deweloperem a nabywcą nieruchomości, które ograniczają lub wyłączają tę odpowiedzialność, są nieważne.


Dowiedz się więcej:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.