Co to jest uzbrojenie działki i jak je wykonać?

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Z punktu widzenia jak najmniejszej ilości formalności ideałem jest działka budowlana wyposażona we wszystkie niezbędne przyłącza. Niestety często te atrakcyjniejsze dla przyszłych mieszkańców są położone z dala od ulicy, do tego bez żadnych media. W takim przypadku zapewnienie na działce prądu, wody, kanalizacji czy gazu wymaga wykonania odpowiednich przyłączy.

Budowa domu to dość trudne przedsięwzięcia, a idące z nią w parze uzbrojenie działki to jeden z niezbędnych elementów tego procesu.

Podczas przeglądania ofert sprzedaży działek można natknąć się zarówno na działki uzbrojone, jak i nieuzbrojone. Działka uzbrojona to działka, która ma w swoich granicach przyłącza do wszystkich mediów lub w pobliżu której biegnie przynajmniej linia energetyczna i wodociąg (a w zależności od lokalizacji czasem również sieć gazowa, kanalizacja, czy linia telekomunikacyjna). W tym drugim przypadku do pełnego wyposażenia działki budowlanej w media konieczne jest wykonanie przyłączy. Z kolei działka nieuzbrojona takich przyłączy nie posiada, dlatego przez zakupem warto przyjrzeć się, jakim uzbrojeniem dysponuje dana posesja.

Z racji tego, że projekt domu musi określać sposób zasilania budynku w media, warunki techniczne podłączenia do sieci (a więc posiadanie zawartych umów na przyłącza) są konieczne do otrzymania pozwolenia na budowę domu.

Jeśli chcemy uzyskać informację, czy dana działka jest uzbrojona, wystarczy udać się do lokalnego urzędu gminy. Z kolei w miejscowych zakładach zarządzających sieciami można uzyskać informacje, czy i kiedy będzie możliwe przyłączenie do danej sieci. Od razu warto zapytać o orientacyjne koszty wykonania konkretnych przyłączy.

Koszty

Koszt uzbrojenia działki budowlanej jest zależny m.in. od odległości planowanego budynku od sieci oraz innych szczegółów (np. mocy przyłączeniowej w przypadku prądu). Poza tym warto wiedzieć, że zasady wykonywania przyłączy poszczególnych mediów, a nawet pobierane opłaty mogą się różnić w zależności od województwa, czy właściciela sieci. Różny może być nawet czas trwania poszczególnych etapów czy niezbędne dokumenty.

Warto pamiętać, by koszty uzbrojenia działki jako całości wkalkulować w ogólny koszt budowy domu.

Prąd na działce

Podłączenia działki budowlanej do sieci elektrycznej to podstawa przy budowie domu. Bez tego przyłącza nie można uzyskać warunków zabudowy ani nawet pozwolenia na budowę domu.

Aby wyposażyć działkę w dostęp do prądu, należy złożyć wniosek w zakładzie energetycznym o określenie warunków jego przyłączenia. Warto przy tym pamiętać, że taki wniosek może złożyć jedynie właściciel działki budowlanej. W przypadku, gdy dana działka jest usytuowana w obrębie obszaru, dla którego istnieją założenia do planu zaopatrzenia w energię opracowane przez urząd gminy, za przyłącze zakład pobierze opłatę zryczałtowaną, zgodną z taryfą danego dostawcy energii. Jest ona uzależniona od kilku czynników: od planowanej mocy przyłączeniowej (najczęściej niezbędne jest 15-20 kW), a także długości przyłącza i jego rodzaju (napowietrzne lub kablowe).

Cena wykonania przyłącza napowietrznego waha się w okolicach 50-55 zł za 1 kW przydzielonej mocy, natomiast w przypadku przyłącza kablowego – średni koszt wynosi 60-80 zł/kW. Jeśli przyłącze ma do 200m długości, to nie wymaga dodatkowych opłat, natomiast jeśli jest dłuższe, trzeba się liczyć z dopłatą w wysokości około 30-50 zł za każdy dodatkowy metr. Opłaty za budowę przyłącze obejmują pełen zakres prac, w tym prace projektowe, zakup i montaż złącza, bezpieczników przedlicznikowych, licznika i obudowy.

Na czas trwania budowy można pomyśleć o wykonaniu przyłącza tymczasowego. Jeśli miałoby ono polegać jedynie na przyłączeniu do istniejącej sieci (bezpośrednio do słupa), to opłata przyłączeniowa wyniesie około 10 zł/kW. Natomiast gdy trzeba je zbudować, koszt będzie identyczny jak w przypadku przyłącza docelowego.

Woda i kanalizacja

Najczęściej sieci wodociągowe i kanalizacyjne należą do gmin. Wykonanie przyłącza do tych instalacji możliwe jest na warunkach określonych przez dostawcę. Warto wspomnieć, że osoby chcące wykonać przyłącze ponoszą jego koszty, a zakłady zarządzające siecią finansują jedynie rozbudowę sieci. Jednak należy pamiętać o tym, że gminy mogą zażądać tak zwanej opłaty adiacenckiej, będącą formą partycypacji w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (nawet do 50 proc. zysku na wartości nieruchomości po rozbudowie wodociągu czy kanalizacji, średnio od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych).

W sytuacji, gdy w pobliżu działki nie ma powyższych sieci, należy się upewnić, czy gmina wyda zezwolenie na wybudowanie szamba (lub przydomowej oczyszczalni ścieków) oraz wykopanie studni.

Przyłącze gazowe

Jeśli mamy to szczęście, że sieć gazowa przebiega w pobliżu działki, to zasady wykonania przyłącza gazowego są analogiczne do tych elektrycznych. W takim przypadku należy liczyć się ze zryczałtowaną opłatą około 2300 zł (za odcinek do 15 m) i do 100 zł za każdy kolejny metr.

Brak pobliskiej sieci gazowej nie jest problemem przy budowie, skutkuje jedynie koniecznością zainstalowanie zbiornika na gaz płynny lub olej opałowy, ewentualnie ogrzanie domu za pomocą prądu bądź pompy ciepła.

Dostęp do drogi

Dodatkowe koszty generuje również brak utwardzonej drogi dojazdowej do działki. Taka droga jest niezbędna już podczas prac wstępnych (np. dowóz materiałów budowlanych). Jeśli działka nie ma dostępu do drogi publicznej, a droga dojazdowa miałaby przebiegać przez cudzą działkę, należy zadbać o urzędowe ustanowienie jego służebności.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym ponad 350 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Co miesiąc odwiedzany jest przez 3 miliony użytkowników, co daje mu drugą pozycję pod względem popularności.

Zobacz także

Zamknij

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij