Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Gdy z jakichś powodów, fizycznych lub prawnych, umowa kupna-sprzedaży nie może zostać zawarta od razu, można podpisać tzw. umowę przedwstępną. Dlaczego warto zdecydować się na ten krok? Jak powinna wyglądać taka umowa i kiedy najlepiej ją podpisać? O tym poniżej.

Kiedy i dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną?

Proces zakupu lub sprzedaży nieruchomości często wydłuża się w czasie. Powodów może być wiele. Wymienić tu można choćby problemy kupującego z uzyskaniem kredytu, przedłużającą się procedurę podziału nieruchomości, konieczność uzupełnienia brakujących dokumentów, itd. Jeśli jednak zarówno sprzedający, jak i kupujący są pewni chęci sfinalizowania transakcji, mogą zdecydować się na podpisanie umowy przedwstępnej. Jest to dokument, który chroni interesy obydwu stron, zapewniając je, że w przyszłości warunki umowy nie ulegną zmianie. Jeśli natomiast któraś ze stron chciałaby odstąpić od umowy, będzie musiała ponieść prawne i fizyczne konsekwencje swojej decyzji.

Jaką formę umowy przedwstępnej wybrać?

Kupujący i sprzedający mogą zawrzeć umowę przedwstępną w dwóch formach. Bardziej korzystną dla obu stron jest umowa w formie aktu notarialnego. Dzięki niej łatwiej jest dochodzić swoich praw przed sądem, jeśli jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy. Dodatkowym zabezpieczeniem dla kupującego jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej, który będzie zawierać roszczenie o przeniesieniu własności kupowanej nieruchomości. Dzięki temu właściciel mieszkania nie będzie mógł sprzedać go komuś innemu. Niedotrzymanie warunków umowy w formie notarialnej niesie również prawne konsekwencje dla kupującego. Jeśli bowiem nie uzyska on kredytu, sprzedający ma prawo złożyć pozew do sądu, a po uzyskaniu klauzuli wykonalności – żądać wypłacenia należności za nieruchomość.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zwykłej umowy cywilnoprawnej. Jest to metoda szybka i tania, jednak nie daje możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Poszkodowany może jednak żądać odszkodowania od osoby, która zerwała warunki umowy.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), każda umowa przedwstępna powinna zawierać informacje o stronach umowy oraz jej przedmiocie. Konieczne jest również doprecyzowanie ceny nieruchomości, terminu zawarcia umowy właściwej oraz terminu uregulowania płatności. W treści umowy warto również zawrzeć oświadczenie właściciela, że jest wyłącznym właścicielem nieruchomości, która jest pozbawiona wad fizycznych i prawnych. Istnieje możliwość, by w umowie przedwstępnej zawrzeć warunek zawieszający, czyli zastrzeżenie sytuacji, od których zależy powstanie zobowiązania. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy warunek nie zostanie spełniony, umowa wygasa. Warunkami zawieszającymi mogą być sytuacje takie jak:

  • otrzymanie decyzji o przyznaniu kredytu,
  • uzyskanie orzeczenia sądowego o zniesieniu współwłasności,
  • wykreślenie hipoteki lub innych roszczeń,
  • uzyskanie warunków zabudowy,
  • uregulowanie zaległości związanych z nieruchomością, itd.

Zabezpieczeniem dla każdej ze stron umowy jest również zadatek. Jest to kwota ustalona między kupującym a sprzedającym, która stanowi potencjalne odszkodowanie dla każdego z nich na wypadek gdyby druga strona nie dotrzymała warunków umowy przedwstępnej. Jeśli w wyniku zerwania umowy poszkodowanym jest sprzedający, ma on prawo odstąpić od umowy i zatrzymać pobrany zadatek. Jeśli zaś poszkodowanym jest kupujący, może on żądać od kontrahenta wypłacenia podwójnej kwoty zadatku. W sytuacji, w której obie strony zachowały warunki umowy, zadatek pełni podobną funkcję jak zaliczka, czyli zostaje zaliczony na poczet ceny nieruchomości.

 

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - portal umożliwia dodanie oraz promocję ogłoszeń biurom nieruchomości, deweloperom oraz osobom prywatnym. Znajduje się w ścisłej czołówce polskich serwisów ogłoszeń z rynku nieruchomości, oferując poszukującym pół miliona aktualnych ofert z rynku pierwotnego i wtórnego.

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij