Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Użyczenie nieruchomości

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Użyczenie polega na oddaniu w bezpłatne użytkowanie nieruchomości na czas określony lub nieokreślony. Ze względu na swój nieodpłatny charakter najczęściej znajduje zastosowanie wśród członków rodziny, np., kiedy udostępnia się komuś mieszkanie albo lokal w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej.

Co to jest użyczenie nieruchomości?

Główną cechą użyczenia jest brak zapłaty. Jeśli właściciel nieruchomości pobrał by opłatę za jej udostępnienie, wtedy mamy do czynienia z umową najmu. Przedmiotem umowy użyczenia nie mogą być pieniądze, ponieważ wówczas będzie to umowa pożyczki.

Użyczyć nieruchomość może nie tylko jej właściciel, ale również osoba, która nią dysponuje na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, np. najemca, dzierżawca, a także użytkownik. Umowa taka może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jej wypowiedzenie może odbyć się tylko we wskazanych w umowie przypadkach. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach użyczający może żądać zwrotu przedmiotu umowy przed terminem, mianowicie kiedy z przyczyn nieujętych w umowie nieruchomość stała się mu potrzebna.

Na podstawie umowy użyczający zobowiązany jest znosić korzystanie z nieruchomości przez użytkownika i nie może mu tego utrudniać. Nie może zażądać zwrotu nieruchomości przed terminem, poza wypadkami wskazanymi w umowie oraz z wyłączeniem sytuacji, gdy rzecz będzie mu potrzebna przed zakończeniem obowiązywania umowy. Użytkownik natomiast musi korzystać z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami, nie może przekazać jej w używanie innej osobie, bez uzyskania uprzedniej zgody użyczającego. Użytkownik odpowiada za szkody powstałe w nieruchomości, które wychodzą poza zakres zwykłego użytkowania. Umowę użytkowania można zawrzeć w dowolnej formie, w tym ustnej, jednak dla lepszego zabezpieczenia interesów stron zaleca się, aby była zawarta w formie pisemnej.

Korzyścią takiej umowy jest dla użyczającego to, że ktoś zajmuje się jego nieruchomością, dba o nią, o przylegającą do niego działkę i ewentualne pomieszczenia przynależne, a przy okazji pokrywa koszty eksploatacji. Użytkownik natomiast dzięki tej umowie może korzystać z lokalu bezpłatnie, pokrywając jedynie bieżące koszty wynikające z użytkowania rzeczy, czyli opłaty za media, czynsz, drobne naprawy (takie, które są niezbędne, by utrzymać rzecz w stanie niepogorszonym).

Gdy użyczenie nieruchomości następuje w obrębie najbliższej rodziny, nie jest objęte podatkiem dochodowym.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij