Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Dzierżawa

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Dzierżawa jest to umowa określona w Kodeksie cywilnym Art. 693, w której przedmiotem jest rzecz lub prawo przynoszące pożytki. Dzierżawa różni się od najmu tym, że dzierżawcy przysługuje uprawnienie do pobierania tych pożytków.

Na czym polega dzierżawa?

Wydzierżawiający oddaje dzierżawcy przedmiot umowy, na czas określony lub nieokreślony, a w zamian za to dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz. Czynsz może być opłacany okresowo lub za cały czas dzierżawy. Czynsz może być uiszczany w formie pieniężnej lub w świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony niepieniężnie w ułamkowej części pożytków lub wartości pożytków pieniężnie.

Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być np. przedsiębiorstwa, nieruchomości rolne, zwierzęta, prawa autorskie, patenty, czyli wszystkie rzeczy ruchome i nieruchome, przynoszące przychody. Przedmiot umowy musi być wydany zaraz po zawarciu umowy w stanie dobrym i zgodnym z przeznaczeniem. W przypadku, jeśli dzierżawca poniósł nakłady na rzecz przedmiotu dzierżawionego, w sytuacji braku odmiennej umowy wydzierżawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu rzeczy albo żądanie przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego. Dzierżawca ma obowiązek dbać o powierzoną rzecz i dokonywać jej napraw, jeśli dochodzi do fizycznego zużycia. Przedmiot powinien być zachowany w stanie, w jakim został otrzymany.

Umowa dzierżawy

Umowa zawarta na okres dłuższy niż trzydzieści lat przechodzi na czas nieokreślony po upływie tego terminu. Jeśli umowa została zawarta na czas życia dzierżawcy, jest uznawana za umowę na czas określony. Umowa nie musi być podpisana w formie papierowej. Jednak gdy dotyczy np. dzierżawy przedsiębiorstwa, powinna być sporządzona w formie papierowej z poświadczonymi notarialnie podpisami. Zabezpiecza to interesy obu stron. Jeśli przedsiębiorstwo jest wpisane do rejestru, dzierżawa musi być ujawniona w takim rejestrze.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy może nastąpić wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta, lub wypowiedzenia jej dzierżawcy zgodnie z zapisami w tej umowie. Zgodnie z art. 704 Kodeksu cywilnego, w braku odmiennych postanowień dotyczących umowy dzierżawy gruntu przysługuje jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, natomiast inną dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca zwraca przedmiot wydzierżawiającemu.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij