Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Wzory umów najmu w języku ukraińskim i rosyjskim

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Portal Nieruchomosci-online.pl przygotował wzory umów w dwujęzycznych wersjach. Chcemy ułatwić proces najmu przyjeżdzającym z Ukrainy i wynajmującym mieszkania dostarczając dokumenty w językach, którymi posługują się obie strony.

Wspólną potrzebą wszystkich uciekających przed wojną jest znalezienie bezpiecznego schronienia. Pomoc w tym zakresie organizują fundacje, władze lokalne, krajowe i zwykli ludzie, którzy spontanicznie zapraszają uchodźców do własnych domów. Wszyscy starają się na gorąco dostosować do tej niespodziewanej sytuacji.

W dłuższej perspektywie koniecznością będzie stworzenie warunków do tzw. normalnego życia; posłanie dzieci do szkół czy znalezienie pracy. Pojawi się potrzeba przynajmniej tymczasowej stabilizacji i zapewnienia rodzinie dachu nad głową na dłużej. Wiąże się to z koniecznością dopełnienia formalności związanych z najmem, co może stanowić niełatwe zadanie dla kogoś, kto znalazł się w obcym kraju, często bez znajomości lokalnego języka.

Chcemy pomóc w ułatwieniu tego procesu. Przekazujemy 4 rodzaje umów oraz wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – wszystkie przygotowane w wersjach dwujęzycznych: polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej.

aktualizacja 17.03.2022

Zmiany wprowadzone przez tzw. specustawę dot. umów najmu

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. „specustawa”) zawiera przepisy, które mają ułatwić zawieranie umów najmu z uchodźcami z Ukrainy.

Komentarz prawny Krzysztofa Szury, radcy prawnego w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych Sp.k.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy (autopoprawka złożona do Sejmu) przepis art. 69 specustawy przewiduje, że w przypadku zawierania umów najmu okazjonalnego lokalu przez najemców będących uchodźcami z Ukrainy nie będzie się stosować przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dotyczących obowiązku wskazania innego lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. W konsekwencji nie ma również zastosowania przepis dotyczący składania oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Stanowisko projektodawców było podyktowane tym, że – w przypadku zawierania umów najmu okazjonalnego lokalu przez uchodźców – wskazanie innego lokalu, w którym będą mogli zamieszkać w przypadku wyegzekwowania obowiązku opróżnienia i wydania lokalu (tzw. lokalu zastępczego), nie będzie możliwe. Wyłączenie wobec uchodźców obowiązku składania przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego ww. pisemnego wskazywania lokalu zastępczego oraz składania ww. oświadczenia właściciela lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o zgodzie na przyjęcie najemcy w razie zakończenia stosunku najmu okazjonalnego ułatwi zatem zawieranie takich umów i tym samym ułatwi uchodźcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Pragnę wyjaśnić, że powyższe rozwiązanie dotyczy tylko umów najmu okazjonalnego.

Choć nie zostało to wprost określone przez projektodawcę w uzasadnieniu ustawy, to w mojej ocenie skutkiem eksmisji komorniczej na podstawie oświadczenia najemcy (Ukraińca-uchodźcy) o poddaniu się egzekucji będzie eksmisja na tzw. „bruk”. Wynika to z faktu, że:

1) uchodźca nie wskazuje lokalu do którego ma być przeprowadzona eksmisja (nie składa również oświadczenia właściciela lokalu),

2) takiej osoby nie można eksmitować do pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 25a i nast. ustawy o ochronie praw lokatorów, gdyż z art. 25d pkt 2 tej ustawy nie przysługuje prawo do takiego pomieszczenia (zgodnie z tym przepisem, prawo tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy, tj. do naczelnika urzędu skarbowego),

3) lokal socjalny przysługuje na podstawie wyroku sądu, w którym nakazuje się obowiązek opróżnienia lokalu.

Z powyższego wynika, że skoro nie ma możliwości eksmisji takiego najemcy do innego lokalu, który byłby zapewniony przez samego najemcę lub państwo (tu: gminę) pozostaje jedynie eksmisja na tzw. „bruk”. Należy pamiętać, że interes właściciela lokalu, który ponosi koszty jego utrzymania, a nie otrzymuje od najemcy czynszu, również musi być uwzględniony. Oczywiście, do tej eksmisji może dojść dopiero po spełnieniu warunków do eksmisji, tj. jeśli najemca zalega z płatnościami, został wezwany do zapłaty i nie zapłacił, a wynajmujący zażąda opróżnienia lokalu.

Pozostaje jeszcze odniesienie się do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  Zgodnie z art. 15zzu, faktycznie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, a więc nie prowadzi się egzekucji z lokali mieszkalnych. Także tych z oświadczenia najemcy, w którym poddał się on egzekucji co do opróżnienia lokalu.

Przypominam jednak, że stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii są stanami tymczasowymi, które mogą zostać zniesione, co spowoduje uchylenie przepisu art. 15zzu ustawy COVID-owej. Należy więc brać pod uwagę fakt, że może to nastąpić jeszcze w trakcie trwania umów najmu okazjonalnego.

W świetle zmian wprowadzonych przez ustawę, odpowiednio dostosowaliśmy wzorcową umowę najmu okazjonalnego w wersjach dwujęzycznych PL-UA i PL-RU.

 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony

(wersja polsko-ukraińska)

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony

(wersja polsko-rosyjska)

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

(wersja polsko-ukraińska)

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

(wersja polsko-rosyjska)

Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

(aktualizacja zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

(wersja polsko-ukraińska)

Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

(wersja polsko-rosyjska)

Umowa najmu lokalu na potrzeby krótkotrwałego, przejściowego pobytu

Umowa najmu lokalu na potrzeby krótkotrwałego, przejściowego pobytu

(wersja polsko-ukraińska)

Umowa najmu lokalu na potrzeby krótkotrwałego, przejściowego pobytu

(wersja polsko-rosyjska)

Protokół zdawczo-odbiorczy najmu lokalu mieszkalnego

Protokół zdawczo-odbiorczy najmu lokalu mieszkalnego

(wersja polsko-ukraińska)

Protokół zdawczo-odbiorczy najmu lokalu mieszkalnego

(wersja polsko-rosyjska)

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Magazyn ESTATE

Skupiamy uwagę na nieruchomościach

Bezpłatny e-magazyn w 100% dla pośredników

Wiedza i inspiracje do wykorzystania od ręki dostarczane przez doświadczonych uczestników rynku nieruchomości z zakresu marketingu nieruchomości, sprzedaży i negocjacji, prawa i finansów oraz rozwoju osobistego.

Pobierz za darmo najnowszy numer

Dowiedz się więcej o magazynie ESTATE

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez radców prawnych

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij