Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

  • Blog
  • Wzory umów
  • Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony – wzór z komentarzem prawnym

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony – wzór z komentarzem prawnym

Artykuł pochodzi z serii Wzory umów z objaśnieniem

 

Pobierz wzór umowy

Pobierz DOC

Pobierz PDF

Karolina Przybysz
Komentarze

Wypowiedzenie umowy najmu to oświadczenie, które może być złożone zarówno przez wynajmującego, jak i przez najemcę, jeżeli umowa najmu lub przepisy prawa na to pozwalają. W tym oświadczeniu strona informuje stronę przeciwną umowy, że chce zakończyć umowę najmu po upływie ustalonego okresu wypowiedzenia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu należy odróżnić od oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Formułując oświadczenie umowy najmu, należy wyraźnie oznaczyć nadawcę i adresata.

…………(miejscowość)……………, dnia ……………………r.

………(imię nazwisko nadawcy)……………

………(adres nadawcy)…………………………

Sz. P.

………(imię nazwisko adresata)………………

………(adres adresata)……………………………

 W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony powinno się wskazać:

  • o jaką umowę chodzi,
  • pomiędzy kim i kiedy była ona zawarta,
  • jaki okres wypowiedzenia obowiązuje strony (można odwołać się do konkretnego postanowienia umowy w tym przedmiocie),
  • dzień, w którym nastąpi skutek złożenia wypowiedzenia umowy (tj. dzień, w którym stosunek najmu zostanie definitywnie zakończony).

Cechą charakterystyczną umowy najmu zawartej na czas nieokreślony jest to, że może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, o ile umowa się temu nie sprzeciwia. Dlatego też w oświadczeniu o wypowiedzeniu tego rodzaju umowy nie trzeba zawierać informacji o przyczynie wypowiedzenia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać podpisane i doręczone stronie przeciwnej w taki sposób, aby mogła ona się z nim zapoznać, np. pocztą lub osobiście.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU ZAWARTEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY

Niniejszym oświadczam, iż wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego/domu jednorodzinnego* zawartą w dniu ………………………………..…………… r. pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… a ………………………………………………………………………………………………...…………………….…………………………..……, z zachowaniem terminu wypowiedzenia, przewidzianego w postanowieniu § …………...… ww. umowy, ze skutkiem na dzień ………………………………….…….…………………… r.

Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać podpisane i doręczone stronie przeciwnej w taki sposób, aby mogła ona się z nim zapoznać, np. pocztą lub osobiście.

 

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia:

Pobierz DOC
Pobierz PDF
Karolina Przybysz

Karolina Przybysz - Radca prawny w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Realizuje projekty wdrożeniowe oraz związane z problematyką ochrony danych osobowych, posiada również doświadczenie wokół prawa konsumenckiego oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców, w szczególności z branży IT. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez radców prawnych

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij