Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

  • Blog
  • Wzory umów
  • Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu mieszkalnego / domu / lokalu użytkowego / gruntu – wzór z komentarzem prawnym

Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu mieszkalnego / domu / lokalu użytkowego / gruntu – wzór z komentarzem prawnym

Artykuł pochodzi z serii Wzory umów z objaśnieniem

 

Pobierz wzór umowy

Pobierz DOC

Pobierz PDF

Karolina Przybysz
Komentarze

Sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie jest obowiązkowe, ale przydatne, ponieważ chroni obie strony umowy. W dokumencie tym strony wskazują, w jakim stanie jest przedmiot sprzedaży, jakie urządzenia posiada, jakie są jego cechy szczególne itp. Chroni to sprzedawcę przed zarzutami ze strony kupującego dotyczącymi złego stanu lokalu/domu lub braków w wyposażeniu. Interes kupującego również jest chroniony. Jeżeli w przyszłości okaże się, że lokal/dom nie posiada cech lub elementów, na które Strony umawiały się, a które nie zostały wskazane w protokole, będzie mógł kierować odpowiednie roszczenia do sprzedawcy.

 

Zgodnie z umową .................  z dnia ................. sporządzony został w dniu................. protokół potwierdzający przekazanie lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego/domu/gruntu (zwanego dalej „Przedmiotem sprzedaży”).

Strony

Osobami podpisującymi protokół powinni być kupujący i sprzedawca lub osoby ich reprezentujące.

OSOBY OBECNE PRZY SPORZĄDZANIU PROTOKOŁU:

............
zwaną/-ym dalej „Sprzedawcą”;
............
............

i

............
zwaną/-ym dalej „Kupującym”;
............
............

Opis przedmiotu

Aby protokół był precyzyjny, warto odrębnie opisać każde z pomieszczeń i ich elementy wyposażenia. Co więcej, każde z pomieszczeń może być uwiecznione na fotografiach. Fotografie te mogą zostać zapisane na nośniku, np. płycie CD lub DVD, która zostanie wydana każdej ze Stron jako załącznik do protokołu.

Wydanie Przedmiotu sprzedaży

Sprzedawca wydaje Kupującemu Przedmiot sprzedaży wraz z wyposażeniem w stanie określonym w niniejszym protokole:

Stwierdzony stan Przedmiotu sprzedaży

POMIESZCZENIE STAN POMIESZCZENIA STAN ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
Kuchnia
Pokój dzienny
Sypialnia  
Łazienka
.................    
.................
.................

 

Stan Przedmiotu sprzedaży został przedstawiony w dokumentacji fotograficznej sporządzonej w dniu sporządzania protokołu, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Stan liczników

W protokole zdawczo-odbiorczym warto również zamieścić informację o stanie liczników z dnia przekazania lokalu/domu. Dzięki temu każda ze Stron będzie odpowiedzialna jedynie za własne zużycie tzw. mediów, a rozliczenia pomiędzy Stronami staną się łatwiejsze.

Stwierdzony stan liczników

W dniu wydania Przedmiotu sprzedaży stwierdzono następujący stan liczników:

RODZAJ LICZNIKA NUMER LICZNIKA STAN LICZNIKA
Licznik energii elektrycznej   ............ kWh
Licznik gazu   ............ m3
Licznik wody ciepłej   ............ m3
Licznik wody zimnej   ............ m3
Licznik ciepła   ............ GJ

 

Przekazane klucze i urządzenia

Kupującemu wydano również następujące klucze i urządzenia:

RODZAJ KLUCZY/URZĄDZENIA LICZBA KOMPLETÓW
Klucze do drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego/domu  

 

Klucze do drzwi wejściowych do budynku/klatki schodowej  
Klucze do skrzynki pocztowej  
Klucze do komórki lokatorskiej  
Pilot do bramy garażowej  

 

Jeśli Strony (lub jedna ze Stron) chcą zamieścić w protokole także inne informacje, można to zrobić w formie dodatkowych ustaleń.

Dodatkowe ustalenia
.................
.................
.................

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Pobierz darmowy wzór protokołu:

Pobierz DOC
Pobierz PDF
Karolina Przybysz

Karolina Przybysz - Radca prawny w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Realizuje projekty wdrożeniowe oraz związane z problematyką ochrony danych osobowych, posiada również doświadczenie wokół prawa konsumenckiego oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców, w szczególności z branży IT. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez radców prawnych

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij