Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

  • Blog
  • Wzory umów
  • Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu najmu - mieszkania / domu / lokalu użytkowego - wzór wraz z komentarzem prawnym

Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu najmu - mieszkania / domu / lokalu użytkowego - wzór wraz z komentarzem prawnym

Artykuł pochodzi z serii Wzory umów z objaśnieniem

 

Pobierz wzór umowy

Pobierz DOC

Pobierz PDF

Karolina Przybysz
Komentarze

W każdym przypadku, gdy zawieramy lub rozwiązujemy umowę najmu lokalu albo domu, warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Jest to dokument sporządzany w momencie przekazywania lokalu lub domu w ręce drugiej strony umowy najmu. W przypadku zawierania umowy najmu, przekazanie następuje od wynajmującego do najemcy. W przypadku zakończenia najmu – od najemcy do wynajmującego.

Sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie jest obowiązkowe, ale przydatne, ponieważ chroni obie strony umowy najmu. W dokumencie tym strony wskazują, w jakim stanie jest przedmiot najmu, jakie urządzenia posiada, jakie są jego cechy szczególne, itp. Chroni to najemcę przed zarzutami ze strony wynajmującego dotyczącymi ewentualnych uszkodzeń lokalu/domu lub braków w wyposażeniu. Interes wynajmującego również jest chroniony. Jeżeli w momencie odbioru lokalu/domu stwierdzi on uszkodzenia lub braki w wyposażeniu, które nie zostały wykazane w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym w momencie przekazywania przedmiotu najmu najemcy, będzie mógł żądań od najemcy np. naprawienia uszkodzeń lub zapłaty za naprawę.

Osobami podpisującymi protokół powinni być wynajmujący i najemca lub osoby ich reprezentujące.

Zgodnie z umową najmu z dnia ……………………………………...… sporządzony został w dniu ……………………………………………...…... protokół potwierdzający wydanie/zwrócenie Lokalu mieszkalnego/Lokalu użytkowego/Domu (zwanego dalej „Przedmiotem najmu”).

OSOBY OBECNE PRZY SPORZĄDZANIU PROTOKOŁU:
……………………………………………………………..

zwaną/-ym dalej „Wynajmującym”;

……………………………………………………………..

 …………...………………………………………………..

………………………………………………………………….

zwaną/-ym dalej „Najemcą”;

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Należy wskazać, czy protokół jest sporządzany w momencie wydawania lokalu/domu najemcy, czy w momencie zwrotu lokalu/domu wynajmującemu po zakończeniu najmu.

Wydanie/Zwrot* Przedmiotu najmu

 Wynajmujący wydaje Najemcy Przedmiot najmu wraz z wyposażeniem w stanie określonym w niniejszym protokole:

 lub

 W związku z zakończeniu najmu Najemca zwraca Wynajmującemu Przedmiot najmu wraz z wyposażeniem w stanie określonym w niniejszym protokole:

Aby protokół był precyzyjny, warto odrębnie opisać każde z pomieszczeń i ich elementy wyposażenia. Co więcej, każde z pomieszczeń może być uwiecznione na fotografiach. Fotografie te mogą zostać zapisane na nośniku, np. płycie CD lub DVD, która zostanie wydana każdej ze Stron jako załącznik do protokołu.

Stwierdzony stan Przedmiotu najmu

POMIESZCZENIE STAN POMIESZCZENIA STAN ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
Kuchnia  
 Pokój dzienny
 Sypialnia    
Łazienka  
.......................
 ......................    
 .......................    

Stan Przedmiotu sprzedaży warto przedstawić w dokumentacji fotograficznej sporządzonej w dniu sporządzania protokołu, która będzie stanowić załącznik nr 1 do protokołu.

W protokole zdawczo-odbiorczym warto również zamieścić informację o stanie liczników z dnia przekazania lokalu/domu. Dzięki temu każda ze Stron będzie odpowiedzialna jedynie za własne zużycie tzw. mediów, a rozliczenia pomiędzy Stronami staną się łatwiejsze.

Stwierdzony stan liczników

W dniu wydania/zwrócenia Przedmiotu najmu stwierdzono następujący stan liczników:

RODZAJ LICZNIKA NUMER LICZNIKA STAN LICZNIKA
Licznik energii elektrycznej   .……………..…… kWh
Licznik gazu   ………………...…… m3
Licznik wody ciepłej   ..……………….…… m3
Licznik wody zimnej   ………………..…… m3
Licznik ciepła   .………………..…… GJ

W protokole powinna się również znaleźć informacja na temat przekazanych urządzeń. W szczególności będzie to dotyczyć kompletów kluczy, pilota do bramy, itp.

Przekazane klucze i urządzenia

 Najemcy wydano również następujące klucze i urządzenia/Najemca zwrócił również następujące klucze i urządzenia:

RODZAJ KLUCZY/URZĄDZENIA LICZBA KOMPLETÓW
Klucze do drzwi wejściowych do Lokalu mieszkalnego/Lokalu użytkowego/Domu 2
Klucze do drzwi wejściowych do budynku/klatki schodowe 1
Klucze do skrzynki pocztowej 1
Klucze do komórki lokatorskiej 1
Pilot do bramy garażowej 1

Jeśli Strony lub jedna ze Stron chce zamieścić w protokole także inne informacje, można to zrobić w formie dodatkowych ustaleń.

Pobierz darmowy wzór protokołu:

Pobierz DOC
Pobierz PDF
Karolina Przybysz

Karolina Przybysz - Radca prawny w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Realizuje projekty wdrożeniowe oraz związane z problematyką ochrony danych osobowych, posiada również doświadczenie wokół prawa konsumenckiego oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców, w szczególności z branży IT. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez radców prawnych

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij