Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

  • Blog
  • Słownik
  • Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych została opracowana na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC – Classification of Types of Construction). Służy głównie do celów statystycznych i sprawozdawczych.

Co to jest PKOB?

Jest to usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Podział dokonany jest na czterech poziomach: sekcji, działów, grup i klas. Sekcje są dwie. Pierwszą są budynki. Wyróżniono w niej dwa działy – budynki mieszkalne i niemieszkalne. Druga sekcja to obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Tu wyróżniono: infrastrukturę transportu; rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; kompleksowe budowle na terenach przemysłowych; pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Bardziej szczegółowy podział obejmuje 20 grup i 46 klas.

Symbolika i nazewnictwo grupowań w PKOB są zgodne z Klasyfikacją Obiektów Budowlanych. Jednak są pewne różnice między PKOB a KOB. Na przykład w PKOB pojęcie budynku ma inny zakres znaczeniowy, gdyż obejmuje także obiekty znajdujące się pod ziemią. Niektóre podzbiory obiektów zostały inaczej sklasyfikowane. PKOB uwzględnia także 1723 obiekty budowlane, których KOB nie wymienia – budynki wpisane do rejestru zabytków oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury.

Przykładowe zasady klasyfikacji są następujące. Jeśli obiekt budowlany składa się z kilku budynków, każdy powinien być klasyfikowany jako odrębna jednostka. Natomiast jeśli szczegółowe informacje nie są dostępne, należy sklasyfikować obiekt według jego głównego przeznaczenia. Natomiast jeśli obiekt jest przeznaczony do wielu celów, klasyfikuje się go zgodnie z głównym użytkowaniem (największy udział procentowy powierzchni przeznaczonej do danego celu w ramach poszczególnych grupowań). Przykładowo, jeśli w danym obiekcie 40% stanowią mieszkania, a 60% lokale handlowo-usługowe, zostanie on zaklasyfikowany do sekcji 1 „Budynki” oraz działu 12 „Budynki niemieszkalne” – gdyż powierzchni niemieszkalnej jest więcej. Będzie to także grupa 123 – „Budynki handlowo-usługowe”

Jak wspomniano, PKOB służy do celów statystycznych (statystyka działalności budowlanej, cen obiektów budowlanych) oraz sprawozdawczych (sprawozdania budowlane, spisy budowli i mieszkań). Ułatwia także komunikację między uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij