Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

 • Blog
 • Sprzedaż
 • Podatek od sprzedaży mieszkania – ile, gdzie i kiedy trzeba zapłacić

Podatek od sprzedaży mieszkania – ile, gdzie i kiedy trzeba zapłacić

Magdalena Krukowska
Komentarze

Jak wyliczany jest podatek od sprzedaży mieszkania? Kiedy trzeba go uregulować i jaka jest procedura? Czy można go legalnie uniknąć? Podpowiadamy.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Jaki podatek płaci się przy sprzedaży mieszkania?

Podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nieruchomości należny jest w przypadku sprzedaży:

 • nieruchomości bądź części nieruchomości lub udziału w niej;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • prawa do budynku mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • prawa wieczystego użytkowania gruntu.

 

Dotyczy on sprzedaży, która nie została dokonana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a która nastąpiła w ciągu 5 lat od nabycia tejże nieruchomości (chyba że skorzystamy z ulgi na własne cele mieszkaniowe, o czym mowa w ostatniej sekcji niniejszego artykułu).

Wspomniany podatek wyliczany jest od dochodu ze sprzedaży, który nie jest równoznaczny z kwotą transakcji. Wynika to z faktu, że wspomnianą kwotę pomniejsza się o koszty odpłatnego zbycia (np. wynagrodzenie pośrednika, koszty notarialne), a następnie od obliczonego w ten sposób przychodu odejmuje się koszty jego uzyskania, czyli nabycia. Po doliczeniu sumy odpisów amortyzacyjnych (jeśli nieruchomość podlegała amortyzacji) otrzymujemy kwotę dochodu, która stanowi podstawę opodatkowania. Podatek wynosi 19% wspomnianego dochodu. Przykładowo, jeśli dochód wyniósł 200 000. zł, trzeba uregulować podatek w wysokości 38 000 zł.

Co można uznać za koszt uzyskania przychodu? Jeśli mieszkanie zostało nabyte w drodze zakupu, jest to kwota, za którą je kupiliśmy. W przypadku mieszkania otrzymanego w drodze dziedziczenia jako koszt uzyskania przychodu bierze się pod uwagę kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn oraz ewentualne ciężary spadkowe, czyli spłacone długi, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia. Ważne jest, że podatek od spadku oraz wartość ciężarów spadkowych odlicza się w takiej części, w jakiej wartość sprzedawanej nieruchomości odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych otrzymanych w spadku. Załóżmy, że pani Anna odziedziczyła dwie nieruchomości o łącznej wartości 800 000 zł. Zapłaciła za nie podatek od spadku, natomiast ciężarów spadkowych nie było. Jeśli więc pani Anna zdecyduje się sprzedać jedną nieruchomość za 400 000 zł, co stanowi połowę wartości spadku, może odliczyć również połowę kwoty, którą zapłaciła jako podatek od całego spadku wartego 800 000 zł.

Do kosztów uzyskania przychodu można też zaliczyć udokumentowane nakłady zwiększające wartość nieruchomości (np. faktury VAT za remont).

Gdzie i jak opłacić podatek po sprzedaniu mieszkania?

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości (najpóźniej do 30 kwietnia roku po nim następującego), należy wypełnić formularz PIT-39 i złożyć go do Urzędu Skarbowego. Należy w nim wykazać dochód ze sprzedaży nieruchomości w danym roku oraz należny od niego podatek PIT, którego nie dotyczy ulga mieszkaniowa, lub dochód zwolniony z podatku ze względu na ulgę mieszkaniową (o której piszemy bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu). Ten drugi dochód należy wykazać niezależnie od tego, czy wydatki na własne cele mieszkaniowe już zostały poniesione w ostatnim roku podatkowym, czy dopiero mają być poniesione w ciągu kolejnych 3 lat. Należny podatek reguluje się w terminie złożenia zeznania.

Jeśli cele mieszkaniowe nie zostaną zrealizowane, podatnik zobowiązany jest do korekty deklaracji – usunięcia z niej kwoty zwolnienia oraz wpłaty zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Dowiedz się więcej o sprzedaży mieszkania - "Jak sprzedać mieszkanie?"

Kiedy nie ma obowiązku zapłaty podatku od sprzedanego mieszkania?

Obowiązek podatkowy przestaje obowiązywać po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości. Istotne jest, że bierze się tu pod uwagę 5 lat podatkowych, a nie kalendarzowych – a zatem liczy się je nie od dokładnej daty nabycia nieruchomości, lecz od końca roku, w którym została ona nabyta. W związku z tym, jeśli mieszkanie zostało kupione w styczniu 2018 r., będzie można je sprzedać bez podatku nie w lutym 2023 r., lecz dopiero od początku 2024 r.

Warto wiedzieć, że od 2019 r. przepisy podatkowe uległy zmianie na korzyść niektórych grup podatników. Do tego czasu wspomniany przedział 5 lat podatkowych był liczony od nabycia nieruchomości przez jej aktualnego właściciela (a np. podział majątku przy rozwodzie uznawano za nowe nabycie). Obecnie czas ten liczy się:

 • jeśli chodzi o spadek – od nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę (nie spadkobiercę);
 • w przypadku wdowców i rozwodników – od nabycia nieruchomości do majątku wspólnego (nie od rozwodu bądź śmierci współmałżonka).

W związku z tym wiele osób jest w praktyce zwolnionych z tej daniny. Przykład: pan Adam odziedziczył mieszkanie w 2019 r. Nie musi jednak czekać aż do 2025 r. z jego sprzedażą, by uniknąć podatku, gdyż zostało ono nabyte przez spadkodawcę w roku 1975.
Czy podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat jest zawsze należny? Nie musi być, jeśli skorzystamy z ulgi na własne cele mieszkaniowe. Do takich celów zalicza się m.in.:

 • nabycie budynku mieszkalnego lub jego części;
 • zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • budowa, adaptacja bądź remont własnego budynku bądź lokalu mieszkalnego.

Aby skorzystać z ulgi, należy ponieść wydatek na własny cel mieszkaniowy w ciągu 3 lat od końca roku, w którym doszło do sprzedaży nieruchomości. Zwolniony z podatku jest dochód w wysokości równej iloczynowi tego dochodu oraz udziału, jaki stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży. Jeśli na wspomniany cel wydamy cały przychód ze sprzedaży nieruchomości, nie trzeba w ogóle płacić podatku od dochodu.

Warto zaznaczyć, że własne cele mieszkaniowe uprawniające do tej ulgi można realizować nie tylko w Polsce, lecz także w innym państwie należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również w Konfederacji Szwajcarskiej. Jest jednak warunek – organ podatkowy musi mieć podstawę prawną do uzyskania informacji podatkowych z państwa, na terenie którego cel mieszkaniowy ma być realizowany.

 

Jeżeli chcesz sprzedać mieszkanie samodzielnie, dodaj ogłoszenie:

Jeżeli chcesz sprzedać mieszkanie z pomocą agenta, znajdź profesjonalnego pośrednika nieruchomości w swojej okolicy:

Dowiedz się więcej:

 


Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny. Jego treść nie stanowi porady prawnej, podatkowej, finansowej czy z zakresu obrotu nieruchomościami. W celu uzyskania profesjonalnego wsparcia, skonsultuj się ze specjalistą: https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci.html

Magdalena Krukowska

Magdalena Krukowska - Od 2016 r. związana z portalem Nieruchomosci-online.pl. Należy do zespołu redakcyjnego bloga Nieruchomosci-online.pl, gdzie współtworzy strategię contentową, odpowiada za dobór treści, zajmuje się tworzeniem i optymalizacją publikacji, a także kontaktami z autorami i ekspertami ds. nieruchomości. W przeszłości prowadziła szkolenia z j. angielskiego.

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij