Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Najem instytucjonalny

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Niebawem na rynku pojawi się nowa forma najmu. Kiedy w życie wejdzie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wynajmujący będą mogli skorzystać z najmu instytucjonalnego. Jest to forma zastrzeżona dla przedsiębiorców i ma związek z programem Mieszkanie Plus. Ma być gwarancją zabezpieczenia interesów inwestorów, którzy mogą swobodnie dysponować nieruchomościami w ramach inwestowanego kapitału. Nie będą przy tym zobowiązani do zapewnienia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w przypadku rozwiązania umowy najmu.

Co to jest najem instytucjonalny?

Umowę taką będą mogły zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowa najmu instytucjonalnego dotyczy lokali mieszkalnych i zawierana będzie na czas oznaczony. Niezbędne będzie załączenie do niej, podobnie jak w przypadku najmu okazjonalnego, oświadczenia najemcy w postaci aktu notarialnego, w którym podda się on egzekucji i zobowiąże do opuszczenia i wydania lokalu po zakończeniu umowy. W oświadczeniu będzie musiał również pojawić się zapis, że najemca ma świadomość, że jeśli niezbędne będzie wykonanie powyższego zobowiązania (np. eksmisja, gdyby najemca nie wykona go samodzielnie), nie będzie mu przysługiwało prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego. Akt notarialny będzie płatny, jednak opłata zostanie ustalona w przepisach i nie będzie wysoka. Umowę najmu instytucjonalnego pod rygorem nieważności powinna być zawarta na piśmie.

Ponadto będą ją obejmowały zasady właściwe dla innych umów najmu. Na przykład jej podpisanie wynajmujący może uzależnić od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej. Będzie ona przeznaczona na pokrycie należności z tytułu najmu lub pokrycie ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Nie może być wyższa od trzykrotności czynszu z dnia zawarcia umowy najmu.

Umowę taką, jako zawartą na czas oznaczony, będzie można wypowiedzieć jedynie w określonych przypadkach. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów są to sytuacje, gdy:

  1. Najmujący pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.
  2. Najmujący w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
  3. Najmujący wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela.
Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij