Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

 • Blog
 • Kupno
 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jak skorzystać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jak skorzystać?

Magdalena Krukowska
Komentarze

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma na celu pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i mają problemy ze spłacaniem zobowiązań z tytułu kredytu hipotecznego. Poniżej przedstawiamy, jakie są założenia FWK i w jaki sposób można skorzystać z pomocy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Na czym polega wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Od 2021 r. zarówno inflacja, jak i stawki referencyjne WIBOR bardzo wzrosły. Wskutek tego raty kredytu hipotecznego stały się dużym obciążeniem dla domowego budżetu wielu Polaków. Warto więc wiedzieć, że osoby, które mają trudności ze spłacaniem zobowiązań kredytowych, mogą skorzystać z pomocy w postaci dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Miesięczna kwota wsparcia z FWK jest ustalana indywidualnie na podstawie wysokości raty kredytu hipotecznego, ale maksymalnie wynosi 2 tys. zł. Pomoc może być wypłacana przez okres do 36 miesięcy i przekazywana jest do banku, który udzielił kredytu.

Kredytobiorcy, którzy sprzedali nieruchomość kupioną na kredyt, ale kwota ze sprzedaży nie wystarczyła im na pokrycie zadłużenia, mogą wnioskować do FWK o pożyczkę na spłatę reszty zobowiązania, jednak nie wyższą niż 72 tys. zł. Kwota ta jest przekazywana na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Co istotne, wsparcie z FWK jest zwrotne – należy zacząć je spłacać po 2 latach od ostatniej dopłaty do kredytu. Kwota do zwrotu jest podzielona na 144 miesięczne raty, równe i nieoprocentowane. Jeśli pierwsze 100 rat zostanie spłaconych terminowo, pozostałe raty mogą zostać umorzone.

Komu przysługuje wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców ma status osoby bezrobotnej;
 • kredytobiorcy ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości powyżej 50 proc. dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o koszty obsługi kredytu nie przekracza 1552 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1200 zł na osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Istnieją jednak pewne ograniczenia. Pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie przyznaje się:

 • jeśli utrata pracy nastąpiła z winy pracownika;
 • jeśli jeden z kredytobiorców wcześniej uzyskał wsparcie (z wyjątkiem sytuacji, gdy wsparcie już nie jest wypłacane, a jego okres nie był dłuższy niż 35 miesięcy – wtedy wsparcie może zostać udzielone pod warunkiem, że jego łączny okres nie przekroczy 36 miesięcy);
 • jeśli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;
 • za okres, na który co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy (wynikające z umowy ubezpieczenia kredytu);
 • jeśli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca ubiegający się o wsparcie:
  • jest właścicielem innego mieszkania lub domu bądź nim był w ciągu poprzedzających 6 miesięcy;
  • ma spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego w spółdzielni, bądź miał takie prawo w ciągu poprzedzających 6 miesięcy;
  • ma roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu bądź domu w spółdzielni mieszkaniowej, bądź miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Kredytobiorca, któremu przyznano wsparcie, ma obowiązek niezwłocznie poinformować kredytodawcę o:

 • utracie statusu osoby bezrobotnej;
 • sprzedaży przedmiotu kredytowania;
 • zwiększeniu dochodów lub obniżeniu miesięcznych rat, wskutek czego przesłanka miesięcznych kosztów obsługi kredytu powyżej 50 proc. dochodów bądź wspomnianego wcześniej maksymalnego dochodu na osobę już nie jest spełniona.

Jak się ubiegać o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Kredytobiorca, który chce uzyskać pomoc, powinien złożyć wniosek bezpośrednio w banku, który udzielił mu kredytu. Formularz wniosku można otrzymać w placówce banku lub pobrać z jego strony internetowej.

Do wniosku należy dołączyć informacje o danych osobowych kredytobiorcy i umowie kredytowej oraz oświadczenia o przesłankach przyznania wsparcia (dochodach, liczbie osób w gospodarstwie domowym, statusie bezrobotnego, dotychczas udzielonym wsparciu, prawach bądź braku praw do nieruchomości itp.). Odpowiednie formularze można również pobrać z banku lub jego strony internetowej. Szczegółowych informacji na temat wymaganych załączników do wniosku udziela bank, który przyznał kredyt.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, między kredytobiorcą a bankiem zawierana jest umowa o udzielenie wsparcia. Umowa zawiera harmonogram wypłat wsparcia.

Planujesz wziąć kredyt na mieszkanie? Sprawdź swoją bezpieczną zdolność kredytową -

>> skorzystaj z kalkulatora kredytowego <<.

 


Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny. Jego treść nie stanowi porady prawnej, podatkowej, finansowej czy z zakresu obrotu nieruchomościami. W celu uzyskania profesjonalnego wsparcia, skonsultuj się ze specjalistą: https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci.html

Magdalena Krukowska

Magdalena Krukowska - Od 2016 r. związana z portalem Nieruchomosci-online.pl. Należy do zespołu redakcyjnego bloga Nieruchomosci-online.pl, gdzie współtworzy strategię contentową, odpowiada za dobór treści, zajmuje się tworzeniem i optymalizacją publikacji, a także kontaktami z autorami i ekspertami ds. nieruchomości. W przeszłości prowadziła szkolenia z j. angielskiego.

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij