Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Działka budowlana

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Działka budowlana to teren wytyczony pod budowę lub powstały po wyburzeniu budynku bądź budynków, przeznaczony pod zabudowę jedno- lub wielorodzinną, handlową bądź usługową.

Co to jest działka budowlana?

Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest to nieruchomość gruntowa, której wielkość, cechy geometryczne i wyposażenie w infrastrukturę techniczną spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych. Z kolei ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi o zabudowanej działce gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Działka budowlana powinna być uzbrojona, czyli wyposażona w przyłącza do mediów (przynajmniej energii elektrycznej i wody), lub jej uzbrojenie powinno być technicznie możliwe.

Oznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MN – zabudowa jednorodzinna,
  • MW – zabudowa wielorodzinna,
  • U – zabudowa usługowa,
  • UC – obiekty handlowe o powierzchni ponad 2000 mkw.

Oznaczenia gruntów w ewidencji gruntów:

  • B – tereny mieszkaniowe,
  • Bi – inne tereny zabudowane,
  • Bp – zurbanizowane tereny przeznaczone pod zabudowę.
Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.