Budynek gospodarczy a przepisy

budynek gospodarczy przy domu

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Jeśli planujemy budowę przydomowego budynku gospodarczego, warto wiedzieć, że niezbędne będzie załatwienie formalności. Zazwyczaj wystarczy jedynie zgłoszenie planów budowy do starosty, lecz w niektórych sytuacjach niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Co jest budynkiem gospodarczym?

Przez pojęcie budynku gospodarczego przy domu rozumiemy budynek służący mieszkańcom domu, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia. Można w nim przechowywać np. narzędzia do prac ogrodowych czy domowego warsztatu, wyposażenie ogrodu, sprzęt rekreacyjny i sportowy. Czasem budynek gospodarczy jest mylnie utożsamiany z altaną czy domkiem letniskowym – a są to różne typy budynków.

Podstawy prawne

Podstawy prawne realizacji budynku gospodarczego określa przede wszystkim artykuł 29 ustawy „Prawo budowlane”. Ostatnia nowelizacja ustawy weszła w życie w styczniu 2018 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Trzeba również pamiętać, że budynek gospodarczy musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy.

Zgłoszenie czy pozwolenie?

W najnowszych zapisach ustawy „Prawo budowlane” (artykuł 29) został poszerzony katalog inwestycji, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę i projektu budowlanego, a jedynie zgłoszenie. Poza budynkami gospodarczymi w tej kategorii znalazły się również domki letniskowe, garaże, oranżerie i altany.

Ustawa prawo budowlane zwalnia więc z konieczności uzyskania zgody na budowę budynku gospodarczego, jednak wciąż wymagane jest zgłoszenie jego budowy. Poza tym aby budynek gospodarczy przy domu mógł zostać wybudowany w takim trybie, musi spełniać kilka warunków.

Bez pozwolenia na budowę, a jedynie na zgłoszenie możemy wybudować budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 mkw. Poza tym budynek musi być jednokondygnacyjny (parterowy) i wolno stojący. Trzeba również tym pamiętać, że łączna liczba obiektów wymienionych w artykule 29 ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy „Prawo budowlane” zbudowanych na działce (budynki gospodarcze, domki letniskowe, garaże, oranżerie i altany) nie może być większa niż dwa na każde 500 mkw powierzchni działki. Jeśli planujemy ich powstać więcej, trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Niestety budynku gospodarczego o powierzchni 35 mkw wybudowanego jedynie na podstawie zgłoszenia nie można rozbudować o kolejne 35 mkw bez dodatkowych formalności. Rozbudowany budynek będzie miał powierzchnię większą niż dozwolone 35 mkw, dlatego w takich sytuacjach potrzebne będzie już pozwolenie na budowę. Jednak w sytuacji, gdy po jego rozbudowie powierzchnia zabudowy nie przekroczy dozwolonego limitu powierzchni, wystarczy jedynie zgłoszenie takich robót (np. z 20 mkw do 35 mkw).

Z kolei pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym budynku gospodarczego będzie potrzebne w kilku sytuacjach. Przede wszystkim wówczas, gdy budynek gospodarczy przy domu będzie miał powierzchnię zabudowy większą niż 35 mkw. Bez pozwolenia nie obędzie się również, gdy planowana jest rozbudowa istniejącego już przydomowego budynku gospodarczego, który po rozbudowie będzie miał powierzchnię większą niż 35 mkw. Pozwolenie będzie również potrzebne, gdy nie jest spełniony któryś z pozostałych wymogów – liczba budynków na działce na podstawie artykułu 29 ustawy „Prawo budowlane”, ust. 1 pkt 2 (dwa na każde 500 mkw działki) czy liczba kondygnacji (budynek więcej niż jednokondygnacyjny).

Jak przygotować zgłoszenie?

W zgłoszeniu do starosty należy określić zakres, rodzaj i sposób wykonania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, szkice lub rysunki. W przypadku rozbudowy istniejącego już budynku gospodarczego w opisie i na rysunkach musimy pokazać, która część budynku istnieje, a która jest nowa.

Budowę budynku gospodarczego możemy rozpocząć, jeśli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Prace związane z jego budową muszą się rozpocząć w przeciągu 2 lat.

O czym warto jeszcze pamiętać?

Podczas budowy budynku gospodarczego musimy uwzględnić minimalne odległości od granicy działki i sąsiednich budynków. Nie może być zbudowany w odległości mniejszej od granicy działki niż 4 m ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi i 3 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Mniejsze odległości są możliwe, ale tylko przy spełnieniu szczególnych warunków.

Jeśli na sąsiedniej działce usytuowany jest budynek mieszkalny, bądź jest wydane pozwolenie na jego budowę, to budynek gospodarczy możemy zbudować w odległości nie mniejszej niż 8 m ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi.

Co ciekawe, jeśli zajdzie taka potrzeba, to pod warunkiem spełnienia określonych wymagań możliwość przekształcenia budynku gospodarczego w mieszkalny. Po pierwsze istotny jest w tym przypadku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musi on dopuszczać realizację budynków jednorodzinnych na terenie, na którym usytuowany jest budynek. Po drugie powinny być spełnione warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki i ich umiejscowienie. Rozporządzenie narzuca wymóg, by budynki mieszkalne były wyposażone w określone instalacje, miały kondygnacje, schody itp. o określonych wymiarach. Aby zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego była możliwa, musi on spełnić wymagania budynku mieszkalnego.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny. Jego treść nie stanowi porady prawnej, podatkowej, finansowej czy z zakresu obrotu nieruchomościami. W celu uzyskania profesjonalnego wsparcia, skonsultuj się ze specjalistą: https://www.nieruchomosci-online.pl/agenci.html

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym ponad 350 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Co miesiąc odwiedzany jest przez 3 miliony użytkowników, co daje mu drugą pozycję pod względem popularności.

Zobacz także

Znajdź % dla siebie

Zamknij

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij