Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Zintegrowany plan inwestycyjny

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI) ma być szczególną formą planu miejscowego, która zastąpi uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wprowadzone na mocy tzw. specustawy mieszkaniowej z 22 września 2018 r.

Co to jest zintegrowany plan inwestycyjny?

Dnia 26 maja 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI) jako istotne narzędzie planistyczne. ZPI będzie mógł być uchwalany w sytuacji, gdy dla danego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie istniejącego MPZP nie można zrealizować planowanej inwestycji. Zintegrowane plany inwestycyjne będą obejmować nie tylko inwestycje mieszkaniowe, lecz także usługowe czy produkcyjne.

ZPI będzie uchwalany na wniosek inwestora przez radę gminy. Do wniosku inwestor będzie musiał dołączyć projekt ZPI oraz jego uzasadnienie. Przy tym inwestor będzie musiał przekonać radę gminy do wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzania planu. Jeśli taką zgodę uda się uzyskać, będzie można przejść do uproszczonej procedury planistycznej, na którą będą się składać uzgadnianie i opiniowanie projektu dokumentu oraz konsultacje społeczne. Kolejnym etapem będzie zawarcie umowy urbanistycznej, w której będą zawarte warunki inwestycji głównej oraz oczekiwania gminy co do inwestycji uzupełniających.

Warto wspomnieć, że inwestycje uzupełniające to wszelkie ewentualne budowy, zmiany i przebudowy infrastruktury służące obsłudze inwestycji głównej. Mogą dotyczyć np. sieci uzbrojenia terenu, infrastruktury transportu zbiorowego, zieleni publicznej, obiektów sportowych, szkół i przedszkoli.


Dowiedz się więcej:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij