Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

  • Blog
  • Wzory umów
  • Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony – wzór z komentarzem prawnym

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony – wzór z komentarzem prawnym

Artykuł pochodzi z serii Wzory umów z objaśnieniem

 

Pobierz wzór umowy

Pobierz DOC

Pobierz PDF

Karolina Przybysz
Komentarze

Wypowiedzenie umowy najmu to oświadczenie, które może być złożone zarówno przez wynajmującego, jak i przez najemcę, jeżeli umowa najmu lub przepisy prawa na to pozwalają.

W tym oświadczeniu strona informuje stronę przeciwną umowy, że chce zakończyć umowę najmu po upływie ustalonego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu należy odróżnić od oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Formułując oświadczenie umowy najmu, należy wyraźnie oznaczyć nadawcę i adresata. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać podpisane i doręczone stronie przeciwnej w taki sposób, aby mogła ona się z nim zapoznać, np. pocztą lub osobiście.

............, dnia ............r.

............
............
............

(imię i nazwisko, adres)

Sz. P.

............
............
............

Treść oświadczenia o wypowiedzeniu

W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony powinno się wskazać:

  1. o jaką umowę chodzi,
  2. pomiędzy kim i kiedy była ona zawarta,
  3. jaki okres wypowiedzenia obowiązuje strony (można odwołać się do konkretnego postanowienia umowy w tym przedmiocie),
  4. dzień, w którym nastąpi skutek złożenia wypowiedzenia umowy (tj. dzień, w którym stosunek najmu zostanie definitywnie zakończony),
  5. przyczynę wypowiedzenia umowy.

Cechą charakterystyczną umowy najmu zawartej na czas określony jest jej trwałość. Umowa ta może być wypowiedziana wyłącznie w wypadkach wskazanych w umowie. A zatem, strona nie może wypowiedzieć tego rodzaju umowy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny. Z tego względu w oświadczeniu o wypowiedzeniu należy wyraźnie wskazać, że zaistniała wskazana w umowie przyczyna wypowiedzenia i na czym ona polegała. Przyczynami po stronie wynajmującego może być np. zaleganie przez najemcę z płatnością czynszu, niewłaściwe korzystanie z przedmiotu najmu. Z kolei najemca może wypowiedzieć umowę w szczególności w przypadku niewywiązywania się przez wynajmującego ze swoich obowiązków, np. w zarazie dokonania niezbędnych napraw w przedmiocie najmu.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU
ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY

Niniejszym oświadczam, iż wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego/domu jednorodzinnego* zawartą w dniu............ r. pomiędzy............ a ............,
z zachowaniem terminu wypowiedzenia, przewidzianego w postanowieniu §............ ww. umowy, ze skutkiem na dzień ............ r.

Przyczyną rozwiązania ww. umowy jest istotne naruszenie przez Pana / Panią jej postanowień, polegające na........................
............
............
............
............

 

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia:

Pobierz DOC
Pobierz PDF
Karolina Przybysz

Karolina Przybysz - Radca prawny w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Realizuje projekty wdrożeniowe oraz związane z problematyką ochrony danych osobowych, posiada również doświadczenie wokół prawa konsumenckiego oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców, w szczególności z branży IT. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wzory umów

z objaśnieniem prawnym

Korzystaj z gotowych i bezpłatnych wzorów umów opracowanych przez radców prawnych

Pobieraj gotowe wzory umów

Tu znajdziesz objaśnienia zapisów prawnych, których nie powinno zabraknąć w umowach transakcji na rynku nieruchomości

Przejdź do wszystkich opracowań

Zobacz także

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij