Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Hipoteka

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

fot.: Scott Webb/pexels.com

Hipoteka jest formą zabezpieczenia spłaty wierzytelności, uznawaną za jedną z najbardziej skutecznych. Hipotekę ustanawia się na nieruchomości poprzez dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

Co to jest hipoteka?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Hipoteką można obciążyć całą nieruchomość lub jej część ułamkową. Może dotyczyć również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także użytkowania wieczystego. Wierzyciel hipoteczny ma prawo dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, jeśli zobowiązanie (np. kredyt hipoteczny) nie zostanie spłacone. Właściciel w takim wypadku jest określany jako dłużnik hipoteczny.

Do ustanowienia hipoteki potrzebne jest stosowne orzeczenie sądu bądź decyzja wydana przez Urząd Skarbowy, ZUS lub KRUS.  Niezbędne jest też oświadczenie właściciela nieruchomości, najczęściej w formie aktu notarialnego. Jedynie w przypadku kredytu hipotecznego w banku lub pożyczki w SKOK wystarczające będzie pisemne oświadczenie pod rygorem nieważności. Hipoteka obowiązuje od momentu wpisania jej do księgi wieczystej, a dokładnie do działu IV księgi.

Hipoteka obecnie w większości przypadków dotyczy kredytów bankowych, które udzielane są długoterminowo. Taka hipoteka jest hipoteką umowną – ustanawianą za zgodą kredytobiorcy. Do momentu spłacenia całej pożyczki to bank jest właścicielem mieszkania, a nieruchomość stanowi materialne zabezpieczenie w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca zaciągniętej pożyczki. Kredyt hipoteczny można spłacić szybciej, co pozwoli na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Oprócz hipoteki umownej można także wyróżnić hipotekę przymusową. Przymusowy wpis do księgi wieczystej o ustanowienie hipoteki odbywa się na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora lub tytułu wykonawczego. Spłacenie całej należności powoduje wygaśnięcie hipoteki. Całą kwotę można złożyć np. do depozytu sądowego. Następnie konieczne jest wystosowanie wniosku o usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Natomiast jeśli dłużnik nie spłacił swojego zobowiązania finansowego wobec wierzyciela hipotecznego, odzyskanie należności odbywa się poprzez sądowe postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel hipoteczny nie ma możliwości samodzielnej sprzedaży nieruchomości, która jest obciążona hipoteką. Cała procedura obywa się z uwzględnieniem wierzyciela, który inicjuje postępowanie egzekucyjne u komornika sądowego.  Dopiero wtedy wierzyciel można uzyskać swoją część za nieruchomość, o ile taką posiada.


Dowiedz się więcej:

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.