Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Wojewódzki konserwator zabytków

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Wojewódzki konserwator zabytków to organ administracji rządowej, który zajmuje się kontrolą działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Do najważniejszych zadań tego organu należy ochrona dóbr kultury na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446). Kompetencje konserwatora zabytków regulują również ogólne rozporządzenia administracji samorządowej.

Czym się zajmuje wojewódzki konserwator zabytków?

Wojewódzki konserwator zabytków ma dopilnować szeregu ważnych zadań, które bezpośrednio związane są z działalnością kulturalną sejmiku wojewódzkiego oraz miejskich magistratów. Najważniejszym zadaniem konserwatora jest wypełnianie ustaleń krajowego programu ochrony zabytków. Wszelkie budowle miejskie wpisane do rejestru zabytków objęte są dokładną opieką i kontrolą ich stanu. Konserwator przy pomocy otrzymanych środków budżetowych ustala plany renowacji i konserwacji poszczególnych zabytków. Dokumentacja dotycząca wszystkich obiektów zabytkowych to również zadanie konserwatora, który dba o jej gromadzenie i aktualizowanie.

Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków nowa nieruchomość lub miejsce zostaje uznane za ogólnokrajowy zabytek. Wpis do rejestru wymaga wcześniejszego złożenia odpowiedniego wniosku. Konserwator może również odebrać danemu miejscu status zabytku. Ponadto uczestniczy on w opiniowaniu i akceptowaniu planów zagospodarowania przestrzennego, biorąc pod uwagę obecność zabytkowych elementów miejskiej zabudowy. Wszelkie prace konserwatorskie, archeologiczne, budowlane czy architektoniczne odbywają się pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.

Stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków to stanowisko publiczne, dlatego współpracuje on z pozostałymi organami administracji publicznej oraz uczestniczy w ocenie programów studiów i programów związanych z działalnością dotyczącą ochrony zabytków na danym terenie. Konserwator jest stanowiskiem nadrzędnym dla kierowników delegatur Urzędu Wojewódzkiego i ma on bezpośredni wpływ na akceptacją oraz zatrudnienie danego specjalisty.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.