Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Własność lokalu

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Odrębna własność jest najpełniejszym prawem do nieruchomości. Jego przedmiotem jest samodzielny lokal mieszkalny lub użytkowy, który położony jest w budynku wielolokalowym.

Co to jest prawo własności?

Prawo własności to inaczej odrębna własność lokalu. Oznacza to, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i od budynku przedmiot własności. Ustanowienie odrębnej własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu możliwe jest w budynku, w którym istnieją co najmniej dwa lokale. Może nastąpić wskutek umowy zawartej między współwłaścicielami lub między właścicielem a nabywcą lokali, lub umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu, a po zakończeniu budowy – wyodrębnienia w tym domu własności lokalu i przeniesienia tej własności na drugą stronę umowy lub na inny podmiot wskazany w umowie, jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości lub orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być spisana w formie aktu notarialnego. Aby powstała odrębna własność i niezbędny jest odpowiedni wpis do księgi wieczystej.

Charakterystyka prawa własności i jego ograniczenia

Prawo własności jest zbywalne, dziedziczne i podlega egzekucji. Umowa zbycia tego prawa wymaga formy aktu notarialnego.

Właścicielowi lokalu przysługuje prawo do jego własności i związany z tym prawem udział w nieruchomości wspólnej, którą jest grunt, na którym stoi budynek oraz części budynku i urządzenia, które służą do użytku właścicieli lokali. Jest to współwłasność przymusowa, dopóki istnieje odrębna własność lokali w danym budynku. Wiąże się to także z ponoszeniem kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wspólnej.

Wykonywanie prawa własności jest ograniczone ustawami oraz zasadami współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, że osoba posiadająca prawo własności do lokalu mieszkalnego może nim rozporządzać w dowolny sposób pod warunkiem, że nie narusza praw innych osób.

W przypadku, gdy z lokalem związany jest udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, a nie prawo własności tego gruntu może to powodować zagrożenie, że własność lokalu jest ograniczona w czasie i nie może trwać dłużej od prawa użytkowania wieczystego. Z chwilą wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego wygasa odrębna własność budynkowa, a wraz z nią wygasa odrębna własność lokalu.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.