Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Opłata adiacencka

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości mogą stanąć przed koniecznością uregulowania opłaty adiacenckiej. Zostaje ona naliczona w określonych sytuacjach i nie należy jej mylić z opłatą planistyczną.

Co to jest opłata adiacencka?

Jest to opłata naliczana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek jednej z poniższych sytuacji:

  • podział nieruchomości;
  • scalenie, a następnie podział nieruchomości;
  • budowa urządzeń infrastruktury technicznej – np. drogi, urządzeń kanalizacyjnych czy telekomunikacyjnych.

Obowiązek uregulowania opłaty adiacenckiej jest niezależny od zamiaru sprzedaży nieruchomości (w odróżnieniu od opłaty planistycznej). Nie ma również znaczenia to, czy właściciel nieruchomości zamierza korzystać z nowej infrastruktury. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty adiacenckiej musi ją wnieść w ciągu 14 dni odkąd decyzja o opłacie stała się ostateczna. Jest jednak możliwość rozłożenia tej kwoty na raty na wniosek płatnika – maksymalnie na 10 lat, przy czym raty są płacone corocznie.

Wysokość opłaty adiacenckiej jest ustalana przez radę gminy jako stawka procentowa wzrostu wartości nieruchomości. Nie może ona przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości, gdy następuje on wskutek jej podziału, ani 50% wzrostu wartości, gdy następuje on wskutek jej scalenia i podziału albo wskutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Wzrost wartości nieruchomości określa się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wydanie decyzji o naliczeniu opłaty może nastąpić w ciągu 3 lat od umożliwienia podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej, od stworzenia warunków do korzystania z nowej drogi albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o podziale nieruchomości. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Ważne jest, że wydanie takiej decyzji należy do uprawnień, a nie obowiązków gminy, więc opłata nie jest naliczana obligatoryjnie. Jesteśmy zobowiązani do uregulowania opłaty adiacenckiej tylko w sytuacji, gdy w czasie zakończenia inwestycji w gminie obowiązywała uchwała o wysokości tej opłaty.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.