Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Nieruchomość rolna

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Mimo podobieństwa nazw, nieruchomość rolna nie jest tym samym co gospodarstwo rolne. Artykuł 46[1] Kodeksu cywilnego określa dokładnie, czym jest nieruchomość rolna.

Co to jest nieruchomość rolna?

Nieruchomością rolną nazywamy nieruchomość gruntową, na której prowadzona jest działalność rolnicza w postaci uprawy roślin, hodowli zwierząt, sadownictwa, ogrodnictwa oraz działalności rybnej. Nieruchomość rolna znajduje się poza terenem miejskim i stanowi odrębny przedmiot własności.

Nieruchomość rolna to nie to samo co gospodarstwo rolne, gdyż zgodnie z definicją kodeksu cywilnego na nieruchomości rolnej może być prowadzona działalność rolnicza w różnym zakresie. Jednak nie oznacza to ciągłości prowadzenia takiej działalności, dlatego też za nieruchomość rolną uznaje się także odłogi i ugory, które potencjalnie mogą kiedyś posłużyć jako grunty do produkcji roślin lub hodowli zwierząt. Natomiast gospodarstwo rolne to grunty rolne oraz budynki i cały inwentarz, niezbędne do prowadzenie stałej produkcji rolnej.

W definicji gospodarstwa rolnego istotnym wyznacznikiem jest też jego powierzchnia, która musi wynosić ponad 1 ha. Jednak małe gospodarstwa rolne nie są opłacalne, a na mniejszych działkach odbywa się tylko produkcja na własny użytek. Gospodarstwem rolnym mogą być zarówno grunty zadrzewione, czyli lasy, jak i grunty rolne o dowolnym charakterze – pastwiska, pola uprawne czy obszary sadownicze. Oznacza to, że gospodarstwo rolne to pojęcie węższe od nieruchomości rolnej.

W celu sprawnego ewidencjonowania nieruchomości rolnych oznacza się je specjalnymi symbolami:

  • R – grunty orne,
  • S – sady,
  • Ł – łąki trwałe,
  • Ps – pastwiska trwałe,
  • Br – grunty rolne zabudowane,
  • Wsr – grunty pod stawami,
  • W – grunty pod rowami,
  • Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Różnice w oznaczeniach mogą się pojawić na rysunkach planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie stosuje się R jako tereny rolnicze, RU to tereny, na których odbywa się produkcja rolnicza, natomiast symbolem RM oznacza się tereny zabudowy zagrodowej. Poza tym urzędy gminne mogą ustalać indywidualne symbole do własnych działań planistycznych. Dlatego też do dokumentacji rysunkowej zawsze dołączona jest wersja opisowa planu.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.