Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Mieszkanie dla Młodych (MdM)

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Program Mieszkanie dla Młodych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i jest regulowany ustawą z dnia 23 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych oraz późniejsze zmiany zgodnie z nowelizacją z dnia 25 czerwca 2015. Program ma trwać do 2018 roku.

Co to jest Mieszkanie dla Młodych?

Jest to system rządowych dopłat umożliwiający dofinansowanie wkładu własnego. Beneficjentami programu są osoby do 35 roku życia, które chcę kupić lokal mieszkalny lub dom na rynku pierwotnym lub wtórnym. Pod uwagę brany jest rocznik, a nie data urodzenia. Beneficjentem wsparcia może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Nabywana nieruchomość musi być położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacje nie przewidują limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia.

Ograniczenia wiekowe nie mają zastosowania dla rodzin wielodzietnych, które wychowują co najmniej troje dzieci. Nie podlegają one także warunkowi, by mieszkanie było pierwszą ich nieruchomością. Mogą dzięki temu poprawić swoje warunki mieszkaniowe.

Zgodnie z ustawą nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby, które posiadają na własność dom jednorodzinny lub mieszkanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, posiadają na własność lub współwłasność budynek, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Natomiast posiadanie działki pod zabudowę nie wyklucza z programu. W przypadku małżeństw obydwoje małżonków nie może posiadać praw do nieruchomości.

Dofinansowanie dla osób samotnych oraz rodzin bezdzietnych wynosi 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań dla danej lokalizacji. Wskaźnik dla rodzin i osób wychowujących jedno dziecko wynosi 15%, dwoje dzieci 20%, a dla rodzin, które wychowują minimum troje dzieci wskaźnik sięga 30%.

W przypadku, gdy nabywcy uda się kupić mieszkanie w cenie niższej od wartości przeciętnych w danej lokalizacji, realna dopłata może pokryć większą część ceny niż 10 czy nawet 30%.

Warunki i limity programu Mieszkanie dla Młodych

Dofinansowaniem może zostać objęte maksymalnie 50 m kw. Mieszkanie nie może być większe niż 75 m kw. Dom jednorodzinny nie może być większy niż 100 m kw. Dla osób, które posiadają troje i więcej dzieci objęte dofinansowaniem może być 65 m kw, a lokale nie mogą być większe odpowiednio 85 m kw w przypadku mieszkania i 110 m kw dla domu.

Określone zostały również maksymalne limity ceny metra kwadratowego kupowanych nieruchomości. Limity dzielą się na trzy grupy. Dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, dla gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz dla pozostałych gmin w danym województwie. Wartości te uzyskiwane są poprzez iloczyn współczynnika 1,1 (dla rynku pierwotnego) lub 0,9 (dla rynku wtórnego). Dopłatę można obliczyć mnożąc powierzchnię w m kw (nie więcej niż 50 lub odpowiednio 65 m kw) przez wskaźnik, który ogłaszany jest dla danej lokalizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Formy wsparcia w programie MdM

Dofinansowanie wkładu własnego można otrzymać do kredytów mieszkaniowych, które są udzielane przez instytucje, które zawarły odpowiednie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt może zostać udzielony na minimum 15 lat. Kwota kredytu musi stanowić, co najmniej 50 % wartości nabywanej nieruchomości. Kredyt jest udzielany w walucie polskiej. Wnioski można złożyć w kilku bankach, jednak dla wszystkich wniosków wskaźnik oraz cel inwestycyjny oraz data wypłaty środków musi być taka sama. Obowiązek weryfikacji dokumentów spoczywa na bankach kredytujących. BGK wypłaca wsparcie na wniosek beneficjenta złożony za pośrednictwem instytucji kredytującej.

W programie przewidziano dodatkowe wsparcie w postaci spłaty części kredytu. Dotyczy to osób, które skorzystały z programu MdM i w ciągu 5 lat od nabycia lokalu mieszkalnego liczba dzieci zwiększyła się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. Wsparcie takie może być udzielone jednorazowo. Wówczas spłata części kredytu wynosi 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dopłaty wkładu własnego. Wniosek o spłatę części kredytu można złożyć w okresie 6 miesięcy od narodzenia lub przysposobienia dziecka. Wypłaty dodatkowego finansowego wsparcia na spłatę kredytu są realizowane na bieżąco.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal z największą liczbą ogłoszeń nieruchomości w Polsce. Udostępnia poszukującym około 300 tys. ofert od biur nieruchomości, deweloperów i osób prywatnych. Odwiedzany jest przez ponad 4 mln użytkowników miesięcznie.

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij