Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Kubatura budynku

Zespół Nieruchomosci-online.pl
Komentarze

Do zdefiniowania kubatury potrzebna jest wartość powierzchni całkowitej, będąca sumą wszystkich kondygnacji podziemnych i naziemnych, w tym poddasza, tarasów, powierzchni magazynowych i kondygnacji technicznych. W tym przypadku wartość powierzchni całkowitej mierzy się na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem grubości ścian, tynków, okładzin i balustrad.

Co to jest kubatura budynku?

Kubatura budynku to istotne pojęcie stosowane w budownictwie. Kubatura to inaczej pojemność lub objętość budynku. Ma na celu precyzyjne określenie wielkości/powierzchni całkowitej poszczególnych budynków. Często pojęcia tego używa się również do określenia kształtu budynku, jego ogólnego wyglądu czy dokładnych wymiarów.

Obliczenia kubatury budynku dokonuje się według odpowiednio przygotowanych do tego celu wzorów matematycznych. Same obliczenia należą do najbardziej skomplikowanych. Aby pomiary były prawidłowe, należy zapoznać się z normami PN-ISO 9836, czyli inaczej Polskimi Normami Pomiaru Powierzchni. Ponadto do wyliczenia kubatury budynku wlicza się przejścia, prześwity i przejazdy bramowe, loggie, podcienie, krużganki, poddasza nieużytkowe oraz tarasy, werandy i balkony mierzone do wysokości balustrady.

Do powyższych obliczeń nie wymaga się jednak parametrów dotyczących ław i stóp fundamentowych, studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, kanałów, zewnętrznych schodów, a także daszków i gzymsów.

Powszechnie występują dwa pojęcia kubatury budynku:

  • kubatura brutto – która jest sumą kubatur wszystkich kondygnacji; stanowi jednocześnie iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto;
  • kubatura netto – czyli kubatura brutto pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych i szybów dźwigowych (wind), a także kubaturę zewnętrznych części kondygnacji budynku takich jak balkony, tarasy czy podcienie.

Kubaturę budynku oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku. Rozporządzenie dotyczy wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm dla budownictwa. Współmiernie z tym rozporządzeniem kubatura liczona jest po obrysie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu do szczytu dachu. Jest to kubatura brutto. Z kolei do obliczenia bilansu cieplnego budynku wykorzystuje się kubaturę netto.

Kubatura budynku jest wartością wyliczaną na potrzeby podatkowe – jest ważnym elementem służącym do określania podatków od nieruchomości. Jest to więc termin budowlany ściśle powiązany z ekonomią, który nie ma żadnego wpływu na zwykłe użytkowanie budynku.

Zespół Nieruchomosci-online.pl

Zespół Nieruchomosci-online.pl - Nieruchomosci-online.pl to portal ogłoszeniowy z największą liczbą ofert nieruchomości z całej Polski – w największych miastach i w mniejszych gminach. To tu szybko i wygodnie znajdziesz mieszkanie, dom lub działkę, które będą dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, przy całkowitym braku reklam. Tu zyskasz pełny obraz rynku, a w podjęciu trafnej decyzji pomogą Ci najdokładniej zaprezentowane nieruchomości i kompleksowa baza wiedzy. Portal plasuje się na najwyższych pozycjach w wyszukiwarce Google. Dzięki temu odwiedza go ok. 3 mln poszukujących miesięcznie.