Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt

Artykuł pochodzi
z poradnika
kredytowego

Kalkulator

Skorzystaj
z Odpowiedzialnego
kalkulatora

Oblicz zdolność

Anna Kapler
Komentarze

Jeśli masz zamiar kupić lub wybudować nieruchomość na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, ale nie dysponujesz odpowiednią sumą środków własnych, możesz skorzystać z kredytu hipotecznego. Jak w praktyce przebiega proces ubiegania się o niego krok po kroku?

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o kredyt na zakup nieruchomości.

 • Jak może przebiegać analiza wniosku kredytowego przez bank.

 • Ile czasu na wydanie decyzji kredytowej ma bank.

 • Kiedy można podpisać umowę przenoszącą własność nieruchomości.

 

Zbadanie zdolności kredytowej

Przed podjęciem decyzji o zakupie, dobrze jest sprawdzić swoją zdolność kredytową, aby móc realnie ocenić własne możliwości. Zdolność kredytowa może znacznie różnić się między ofertami banków. Na zdolność kredytową wpływ będą miały m.in.:

 • wysokość dochodów,
 • charakter zatrudnienia,
 • wiek kredytobiorców,
 • liczba kredytobiorców,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym.

Określenie wysokości wkładu własnego

Aby uzyskać kredyt hipoteczny należy liczyć się z koniecznością posiadania wkładu własnego. Aktualnie tylko pojedyncze banki będą wymagały 10% środków własnych. Coraz częściej wymagany wkład własny to nierzadko ponad 20% wartości nieruchomości.

Złożenie wniosku o kredyt

Do złożenia wniosku o kredyt na zakup nieruchomości na rynku wtórnym oprócz dokumentów finansowych niezbędna będzie umowa przedwstępna zawarta pomiędzy kupującym i sprzedającym. Może to być umowa w formie aktu notarialnego lub umowa cywilno-prawna. Bank może wymagać również dodatkowych dokumentów związanych z nieruchomością, np. podstawę nabycia przez sprzedającego, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej itp. Jeśli planujemy zakup na rynku pierwotnym, to niezbędne będą dokumenty przygotowane przez dewelopera, np. umowa deweloperska.

 • Umowa przedwstępna

W umowie przedwstępnej należy zawrzeć termin, do którego nastąpi podpisanie umowy przenoszącej własność lub termin zapłaty pierwszej transzy. Ustalając konkretną datę graniczną ze sprzedającym, trzeba wziąć pod uwagę, że proces analizy wniosku kredytowego w banku może trwać nawet do dwóch czy trzech miesięcy. Termin zawarty w umowie powinien uwzględniać bezpieczny czas na załatwienie kredytu. Jeśli uda się uzyskać decyzję pozytywną wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakup nastąpił przed wskazanym terminem, o ile strony będą co do tego zgodne.

 • Operat szacunkowy

W trakcie analizy wniosku niezbędne będzie oszacowanie wartości nieruchomości. W zależności od banku wnioskujący o kredyt może dostarczyć operat szacunkowy wykonany we własnym zakresie przez rzeczoznawcę majątkowego lub zlecić wycenę bankowi. Opłatę za operat lub wycenę wykonaną za pośrednictwem banku ponosi wnioskodawca.

Analiza wniosku kredytowego

W bankach można wykonać pełną analizę wniosku, dostarczając jednocześnie wszystkie dokumenty związane z częścią finansową oraz dotyczące transakcji i nieruchomości. Niektóre banki oferują wydanie decyzji wstępnej lub finansowej tylko na podstawie dokumentów finansowych oraz na bazie podstawowych danych dotyczących transakcji. Po uzyskaniu decyzji pozytywnej należy dołączyć pozostałą część dokumentów związanych z transakcją zakupu i nieruchomością. Zwykle analiza wniosku z pełną dokumentacją trwa krócej niż analiza podzielona na część finansową, a dopiero później związana z celem zakupu.

W trakcie analizy wniosku bank na każdym etapie może poprosić o dołączenie dodatkowych dokumentów spoza listy dokumentów obligatoryjnych do złożenia wniosku.

Wydanie decyzji kredytowej

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami bank musi przekazać kredytobiorcy decyzję kredytową w 21 dniu od dnia otrzymania przez bank wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej. Jeśli klient wyrazi zgodę, to decyzja może być wydana przed upływem 21 dni.

Zawarcie umowy kredytowej

Po uzyskaniu decyzji pozytywnej w ciągu ważności tej decyzji – w zależności od banku jest to zwykle od jednego do trzech miesięcy – należy podpisać umowę kredytową.

Podpisanie aktu notarialnego

Z podpisaną umową kredytową można udać się do notariusza w celu podpisania umowy przenoszącej własność. Zanim bank wypłaci kwotę kredytu na konto sprzedającego, kredytobiorca musi wywiązać się z zapłaty wkładu własnego pochodzącego z środków własnych. Po potwierdzeniu tego faktu bank uruchamia kredyt. Ta ścieżka dotyczy zakupu nieruchomości wybudowanych i oddanych do użytkowania. W przypadku budowy lub zakupu mieszkania w trakcie budowy od dewelopera kredyt będzie uruchamiany w transzach, a akt notarialny może być podpisany już po uruchomieniu kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Kredyty hipoteczne charakteryzują się najczęściej długim okresem kredytowania – nawet do dwudziestu czy trzydziestu lat. Bez względu na długość kredytu bank w całym okresie kredytowania będzie wymagał, aby nieruchomość była ubezpieczona od podstawowych zdarzeń losowych. W zależności od oferty banku oraz od profilu kredytobiorcy mogą być wymagane również: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy lub inne produkty oferowane przez bank.

 

Procedury ubiegania się o kredyt we wszystkich bankach są zbliżone, ale należy pamiętać, że nawet w ramach tego samego banku proces może wyglądać nieco inaczej w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskującego.

 

***

 

 

Anna Kapler

Anna Kapler - Ekspert finansowy Grupy ANG. Kredytami zajmuje się od ponad 10 lat, ale jest jej bliska również tematyka obrotu nieruchomościami. W swojej pracy stawia na zaufanie, dobry kontakt oraz przede wszystkim zadowolenie klientów. *** Grupa ANG powstała po to, by służyć ludziom. Pomagać im zrozumieć zawiłości zawarte w umowach z instytucjami finansowymi, pomagać dobrać usługi, których klienci naprawdę potrzebują i na które ich stać. W tym trudnym czasie kontynuuje swoją misję przez dzielenie się wiedzą dotyczącą świata finansów w czasie epidemii.

Poradnik kredytowy

To, co warto wiedzieć o finansowaniu nieruchomości

Poradnik kredytowy jest częścią Odpowiedzialnego kalkulatora zdolności kredytowej stworzonego razem z ekspertami z Grupy ANG.

Korzystaj z porad ekspertów kredytowych

Artykuł jest częścią Poradnika kredytowego, w którym eksperci z Grupy ANG dzielą się wiedzą i wyjaśniają kwestie kredytu hipotecznego w sposób zrozumiały i bez używania żargonu finansowego.

Przejdź do wszystkich artykułów

Oszacuj, za jaką kwotę możesz bezpiecznie kupić nieruchomość bez nadwyrężania budżetu domowego.

Sprawdź zdolność kredytową

Zobacz także