Domy pasywne – formalności krok po kroku

Alicja Karaś

Budowa domu pasywnego staje się coraz bardziej opłacalna. Przy dobrym projekcie, w którym koszty budowy domu, związane z jego pasywnością, nie przekraczają 20 proc. kosztów całkowitych realizacji projektu, środki zainwestowane w dom pasywny zwróci się po około 10-14 latach. Jak przeprowadzić taką inwestycję?

ETAP I – Przygotowanie inwestycji

Architekt sporządza projekt budowlany zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do programu priorytetowego 5.4. Architekt oblicza zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3 do programu. Architekt wystawia oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 3 do programu.

Na podstawie projektu budowlanego inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę.

ETAP II – Weryfikacja na etapie projektu budowlanego

Inwestor wybiera dowolnego weryfikatora z listy znajdującej się na stronie NFOŚIGW i przedstawia mu następujące dokumenty:

a projekt budowlany oraz projekt wykonawczy,

b obliczenia architekta dotyczące zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu,

c oświadczenie architekta.

Weryfikator ponownie oblicza zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu i porównuje wyniki z wynikami przedstawionymi przez architekta. Sprawdza zgodność projektu z wytycznymi, uzupełniając listę sprawdzającą według wzoru. Jeżeli weryfikacja ma wynik negatywny, po wprowadzeniu poprawek projekt można ponownie poddać weryfikacji – koszty weryfikacji w zależności od skomplikowania projektu wahają się od 1.500 zł (w przypadku niedużego domu jednorodzinnego) do 4.000 zł (przy bardziej skomplikowanych obiektach).

ETAP III – Finansowanie inwestycji

Inwestor wybiera bank z listy banków, z którymi NFOŚIGW podpisał umowę i składa wniosek o uzyskanie kredytu. Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty dopłaty, o którą się ubiegamy. Bank wydaje nieodpłatne formularze wniosków o kredyt zgodne z wymogami programu. Wraz z wnioskiem o kredyt składa się wniosek o dotację. Należy ponownie załączyć dokumenty:

a projekt budowlany i charakterystykę energetyczną, oświadczenia architekta dostarczone przez architekta,

b listę sprawdzającą dostarczoną przez weryfikatora,

c kopię pozwolenia na budowę,

d dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany dom.

Przed podpisaniem umowy kredytowej należy dostarczyć zobowiązanie kierownika budowy do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi programu (czyli według projektu architekta). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bank przyznaje kredyt – jest to jednoznaczne z tym, że bank uznaje planowane przedsięwzięcie za zgodne z programem.

ETAP IV – Realizacja inwestycji

Następuje realizacja – proces budowy jest monitorowany, konieczna jest dokumentacja w postaci:

a zdjęć z najważniejszych etapów budowy,

b aprobat technicznych materiałów budowlanych i elementów,

c protokołu regulacji systemu grzewczego i wentylacyjnego.

Należy przedstawić w banku faktury za zakupienie materiałów budowlanych i elementów, które powadzą do spełniania wymogów programu.

UWAGA – dotacja nie obejmuje kosztów prac wykończeniowych domu. W trakcie realizacji (najlepiej przed ostatecznymi pracami wykończeniowymi) wykonywany jest, w obecności weryfikatora (innego niż ten, który weryfikował nasz projekt budowlany), test szczelności – w domu wywarzane jest podciśnienie oraz nadciśnienie i sprawdzana jest wymiana powietrza, która nastąpiła w ciągu godziny przez nieszczelności w powłoce domu. Koszt testu to około 500 zł.

ETAP V – Potwierdzenie standardu energetycznego

Po zakończeniu budowy weryfikator ponownie sprawdza standard energetyczny domu, uzupełniając listę sprawdzającą. Koszty weryfikacji na tym etapie, w zależności od skomplikowania projektu, wahają się od 1.500 zł (w przypadku niedużego domu jednorodzinnego) do 4.000 zł przy bardziej skomplikowanych obiektach.

Etap VI – Otrzymanie dotacji

Po zakończeniu inwestycji występujemy o wypłatę dotacji. Musimy załączyć dokumenty:

a protokół końcowy według wzoru,

b świadectwo charakterystyki energetycznej, które już otrzymaliśmy od architekta,

c listę sprawdzającą, którą już otrzymaliśmy od weryfikatora,

d pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o końcu budowy,

e odpis z księgi wieczystej lub kopię aktu notarialnego, lub kopię złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Po sprawdzeniu dokumentów bank otrzymuje fundusze z NFOŚIGW i wpłaca je na nasz rachunek kredytowy na poczet spłaty kredytu.

Etap VII – Po realizacji inwestycji

NFOŚIGW wystawia informację podatkową PIT8c świadczącą o otrzymaniu dotacji.

Przez trzy lata nasz dom nie może ulec zmianom konstrukcyjnym i instalacyjnym w zakresie elementów, które sprawiają, że jest on pasywny – musimy złożyć oświadczenie potwierdzające trwałość przedsięwzięcia. NFOŚIGW ma prawo przeprowadzać wyrywkowe badania termowizyjne w celu sprawdzenia jakości wykonania ocieplenia domu.

Dodaj komentarz

Komentarze:

Alicja Karaś

Alicja Karaś - Architekt, założyciel pracowni architektonicznej MIDI Architekci. Entuzjastka zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań. Ma doświadczenie w projektowaniu budynków pasywnych, o czym świadczy certyfikat Niemieckiego Instytut Budownictwa Pasywnego - Pasivhaus Institut Darmstadt - twórców idei budownictwa pasywnego.

Zobacz także

Zamknij

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij