Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Centrum pomocy

dla agentów nieruchomości

Którzy agenci wyświetlani są na listach ogłoszeń najczęściej?

Każdy pośrednik posiadający Konto Agenta, a także ten dodany przez biuro jako Osoba Kontaktowa do ogłoszeń, posiadający zdjęcie profilowe oraz przynajmniej jedno aktywne ogłoszenie jest promowany na listach ogłoszeń.

Częstotliwość pojawiania się agentów na listach zależy od kilku elementów. Najczęściej na listach promowani są agenci, którzy:

 • posiadają odznaczenie Profesjonalnego Agenta,
 • posiadają Konto Agenta,
 • mają uzupełnione specjalizacje.

Inne najczęściej zadawane pytania


Logowanie i rejestracja

Gdzie mogę się zalogować do mojego konta?

Możesz to zrobić w prawym górnym rogu na każdej ze stron portalu lub po wejściu bezpośrednio na stronę logowania: https://moje.nieruchomosci-online.pl.

Zapomniałem hasła, co powinienem zrobić?

Skorzystaj z opcji ustawienia nowego hasła, klikając w poniższy link: https://moje.nieruchomosci-online.pl/nowe-haslo.html i postępuj zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

Jak mogę zmienić hasło dostępu do mojego konta?

Zmiany hasła możesz dokonać po zalogowaniu się do swojego konta https://moje.nieruchomosci-online.pl, przechodząc w zakładkę „Moje dane”, a następnie klikając „Zmień hasło”.

Program Profesjonalny Agent

Czym jest program Profesjonalny Agent?

Profesjonalny Agent to program skierowany do biur i agentów nieruchomości, którego celem jest promocja agentów dbających o wysoką jakość ogłoszeń oraz wspieranie ich w zdobywaniu jak największej liczby klientów.

Odznaczenie Profesjonalny Agent

Posiadając odznaczenie, agent buduje markę osobistą i profesjonalizm, pozytywny wizerunek i zaufanie do zawodu. Prezentacja agenta pojawia się wyżej w wynikach wyszukiwania oraz na listach ogłoszeń.

Konto Agenta

Agenci biorący udział w programie zakładają swoje własne, niezależne konto, będące subkontem biura, dzięki któremu mają możliwość bezpośredniej opieki nad swoimi ogłoszeniami.

Bonusy

Za utrzymywanie wysokiego standardu ogłoszeń (ogłoszenia kompletne) agent otrzymuje bonusy w postaci gratisowych Ogłoszeń Wyróżnionych.

Kompletność

Na ogłoszenia kompletne łatwiej trafić poszukującym, zarówno poprzez wyszukiwarkę portalu, jak i wprost z wyszukiwarki Google. Użytkownicy, którzy mają sprecyzowane kryteria, używają wyszukiwarki, by zawęzić zbiór wyników do tych nieruchomości, które je spełniają.

W jaki sposób zrezygnować z udziału w programie?

Rezygnacja z uczestnictwa w programie Profesjonalny Agent jest możliwa poprzez usunięcie przez biuro wszystkich Kont Agenta powiązanych z kontem biurowym lub poprzez dokonanie zgłoszenia na support@nieruchomosci-online.pl.

Odznaczenie Profesjonalny Agent

Jak uzyskać odznaczenie Profesjonalny Agent?

Należy spełnić dwa poniższe warunki:

 • agent musi posiadać minimum jedno aktywne i kompletnie uzupełnione ogłoszenie,
 • prezentacja agenta musi być uzupełniona w pełnym zakresie wraz ze zdjęciem profilowym.

Czy odznaczenie Profesjonalny Agent jest przyznawane na stałe?

Nie. Odznaczenie nie jest przyznawane permanentnie, jest ono wyświetlane bądź nie w zależności od tego, czy spełniasz wszystkie warunki programu.

Jeżeli przestaniesz spełniać przynajmniej jeden z warunków, tracisz odznaczenie.

Pamiętaj jednak, że w momencie, gdy z powrotem zaczynasz spełniać warunki (np.: masz znowu 100% kompletnie uzupełnionych ogłoszeń), uzyskujesz odznaczenie na nowo.

Gdzie wyświetlane jest odznaczenie Profesjonalny Agent?

Odznaczenie Profesjonalny Agent jest wyświetlane na prezentacji agenta w portalu, w danych kontaktowych ogłoszeń, na prezentacji biura (jeżeli te posiada wśród pracowników osoby z odznaczeniem), na wizytówkach agentów na listach ogłoszeń oraz w wynikach wyszukiwania.

Jakie korzyści daje posiadanie odznaczenia Profesjonalny Agent?

Posiadanie odznaczania wpływa na:

 • budowanie profesjonalnej marki osobistej,
 • budowanie pozytywnego wizerunku agenta nieruchomości i zaufania do zawodu,
 • podwyższenie pozycji w wyszukiwarce agentów,
 • podwyższenie pozycji biura, w którym pracuje agent, w wyszukiwarce biur,
 • częstsze pojawianie się agenta na listach ogłoszeń.

Konto Agenta w programie Profesjonalny Agent

Co to jest Konto Agenta?

Biuro nieruchomości posiadające konto w ramach portalu Nieruchomosci-online.pl może każdą Osobę Kontaktową wskazaną w jego ogłoszeniach zaprosić do założenia Konta Agenta.

Konto Agenta działa jak subkonto biura nieruchomości. Pełen dostęp do konta ma tylko agent, logując się przy pomocy swojego loginu oraz hasła.

Jakie możliwości daje pośrednikowi posiadanie Konta Agenta?

Posiadając Konto Agenta, możesz:

 1. otrzymywać odznaczenie Profesjonalny Agent,
 2. otrzymywać gratisowe Ogłoszenia Wyróżnione w ramach programu Profesjonalny Agent,
 3. zarządzać ogłoszeniami przydzielonymi Ci przez Twoje biuro,
 4. edytować swoje dane oraz dane kontaktowe wyświetlane w ogłoszeniach,
 5. edytować swoje ogłoszenia,
 6. monitorować statystyki ogłoszeń,
 7. wykorzystywać przydzielone wyróżnienia do promocji ogłoszeń,
 8. samodzielnie i na własny rachunek kupić dowolną liczbę Ogłoszeń Wyróżnionych,

Jakie korzyści daje biurom aktywowanie Kont Agentów pracownikom?

Biuro nieruchomości, które aktywowało Konta Agentów swoim pracownikom, może:

 1. delegować odpowiedzialność za jakość ogłoszeń publikowanych na portalu,
 2. zarządzać Kontami Agentów: zapraszać agentów do założenia konta, autoryzować prośby o przyłączenie, usuwać Konta Agentów, edytować dane kontaktowe agentów wyświetlane w ogłoszeniach,
 3. rozdzielać ogłoszenia między agentów,
 4. przydzielać agentom wyróżnienia,
 5. monitorować statystyki ogłoszeń poszczególnych agentów.

Jak założyć Konto Agenta?

Konto Agenta można założyć na trzy sposoby:

 1. Agent zakłada konto samodzielnie, wypełniając formularz na stronie: http://www.nieruchomosci-online.pl/profesjonalny-agent.html.
 2. Biuro nieruchomości zaprasza swojego pracownika, aby dołączył do programu. Agent otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym.
 3. Biuro tworzy osobę kontaktową do ogłoszeń w panelu klienta lub przesyła dane osoby kontaktowej w eksporcie ogłoszeń. Osoba kontaktowa otrzymuje w e-mailu propozycję aktywacji Konta Agenta.

Czy Konto Agenta może istnieć samodzielnie, niezależnie od konta biura?

Tak. Agent może posiadać konto niepołączone z kontem biura, jednak pozbawione jest ono najważniejszych funkcjonalności. Aby móc wykorzystać wszystkie funkcjonalności konta, zarządzać ogłoszeniami, wykorzystywać zdobyte wyróżnienia i bonusy, musisz powiązać Konto Agenta z aktywnym kontem biura.

Jak połączyć Konto Agenta z kontem biura?

Jeżeli posiadasz aktywne Konto Agenta, zaloguj się, kliknij „Powiąż konto” i podaj dane Twojego biura nieruchomości. Po autoryzacji konto zostanie połączone z biurem.

Jak odłączyć Konto Agenta od konta biura?

Agent nie może sam się odłączyć od biura. Jeżeli jesteś administratorem konta biura, zaloguj się, wejdź w sekcję „ Agenci”, następnie przy wybranym agencie kliknij „Usuń” (ikona kosza).

Co jeżeli zacząłem pracować w innym biurze, czy mogę przenieść swoje konto?

Tak, możesz przenieść swoje konto. W momencie, gdy zaakceptujesz zaproszenie od nowego biura, Twoje konto zostanie automatycznie odłączone od poprzedniego.

Kim jest Osoba Kontaktowa?

Jest to osoba, której dane kontaktowe pojawiają się przy ogłoszeniach. Tylko biuro może edytować dane Osób Kontaktowych.

Aby Osoba Kontaktowa mogła samodzielnie zarządzać swoimi danymi, ogłoszeniami oraz otrzymywać odznaczenie Profesjonalnego Agenta, musi założyć Konto Agenta.

Kompletność ogłoszeń

Co to jest ogłoszenie kompletne?

Ogłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli ma uzupełnione wszystkie pola sugerowane w programie Profesjonalny Agent. Pola na formularzu dodawania są oznaczone specjalnym symbolem graficznym programu.

Kiedy ogłoszenie oznaczone jest jako kompletne?

Ogłoszenie zostaje oznaczone jako kompletne przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

 1. uzupełnione są wszystkie pola sugerowane, oznaczone na formularzu dodawania symbolem graficznym programu,
 2. do ogłoszenia dodano minimum 5 zdjęć (przy czym w przypadku ogłoszenia działki – minimum 3) w rozmiarze co najmniej 1024x768 px, które nie zawierają logotypu biura ani innych oznaczeń (np. 0% prowizji),
 3. ma oznaczoną na mapie lokalizację nieruchomości.

Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie kompletnych ogłoszeń?

Kompletne ogłoszenia, posiadające szereg istotnych informacji o nieruchomości, są bardziej wartościowe, gdyż ułatwiają poszukującym decyzję o kontakcie z ogłoszeniodawcą. Na kompletne ogłoszenia łatwiej jest trafić zarówno poprzez wyszukiwarkę portalu, jak i wprost z wyszukiwarki Google.

Jak dostać gratisowe Ogłoszenia Wyróżnione za kompletność?

Każdy agent, który posiada przynajmniej 10 aktywnych ogłoszeń, może otrzymać BONUS w postaci Ogłoszenia Wyróżnionego.

Warunkiem jest utrzymanie przez 10 dni wszystkich ogłoszeń w 100% kompletności.

Wyróżnienie przypisuje się automatycznie do Konta Agenta.

Co to jest współczynnik zainteresowania?

Jest to miara, która pozwala szybko stwierdzić, jakim zainteresowaniem wśród użytkowników cieszą się Twoje ogłoszenia, a co za tym idzie, które warto wyróżnić. Ogłoszenia o wysokim współczynniku zainteresowania są atrakcyjne dla kupujących, a więc wyróżnione dodatkowo wygenerują dużo więcej zapytań ofertowych.

Dodatkowa promocja agentów

Co to jest prezentacja agenta?

Każdy pośrednik posiadający Konto Agenta, a także każdy dodany przez biuro jako osoba kontaktowa do ogłoszeń posiadający zdjęcie profilowe oraz minimum jedno ogłoszenie aktywne otrzymuje prezentację.

Jest to osobna, unikalna podstrona w ramach portalu Nieruchomosci-online.pl, na której zawarte są wszystkie podane przez biuro lub agenta informacje dotyczące agenta oraz jego ofert.

Jak edytować prezentację agenta?

Jeżeli posiadasz Konto Agenta, zaloguj się i wejdź w „Prezentacja agenta”.

Jeżeli nie posiadasz własnego Konta Agenta, musisz zalogować się do konta swojego biura. Następnie wejdź do sekcji „Agenci”. Spośród listy agentów wybierz swój rekord i rozpocznij edycję.

Koniecznie dodaj zdjęcie profilowe oraz zadbaj o to, aby biuro przypisało Ci ogłoszenia, gdyż tylko tacy agenci otrzymują prezentacje i są promowani na listach ogłoszeń!

Co decyduje o kolejności wyświetlania się agentów w wynikach wyszukiwarki?

Agenci posiadający konto oraz dodani przez biuro jako Osoba Kontaktowa do ogłoszeń, posiadający przynajmniej jedno aktywne ogłoszenie na Nieruchomosci-online.pl są wyświetlani na listach wyszukiwarki agentów.

Użytkownik poszukujący agenta otrzyma listę wyników pośredników przypisanych do biur w danej lokalizacji. O kolejności wyświetlania się agentów na liście decyduje:

 • posiadanie odznaczenia Profesjonalny Agent,
 • posiadanie zdjęcia profilowego,
 • liczba kompletnych ogłoszeń,
 • liczba ogłoszeń aktywnych,
 • liczba ukończonych testów wiedzy.

Wirtualne wizyty

Czym jest wirtualna wizyta?

To interaktywna prezentacja stworzona ze zdjęć wykonanych dookoła osi obiektywu. Po ich odpowiednim złożeniu uzyskuje się obraz, pozwalający na przemieszczanie się między pomieszczeniami i dowolne obracanie się, przybliżanie i oddalanie obrazu. Dzięki wysokiej liczbie detali oraz możliwości swobodnego poruszania się po nieruchomości poszukujący może dokładnie obejrzeć interesujący go lokal. Więcej o wirtualnych wizytach przeczytasz tu.

Jak dodać wirtualną wizytę?

Do aktywnego ogłoszenia na Nieruchomosci-online.pl dodaj zdjęcia wykonane w technologii 360 za pomocą dedykowanego aparatu. Następnie korzystając z Kreatora wizyt online, dopracuj wirtualną wizytę poprzez nazwanie pomieszczeń i dodanie przejść między nimi. Na końcu procesu otrzymasz link do udostępnienia w dowolnym miejscu, a wirtualna wizyta zostanie automatycznie opublikowana w galerii zdjęć w ofercie nieruchomości. Wirtualną wizytę możesz dodać zarówno z poziomu konta biura, jak i Konta Agenta.

Jaki format powinny mieć zdjęcia, by stworzyć wirtualną wizytę?

Powinny być to zdjęcia w formacie 2:1, wykonane specjalnym aparatem sferycznym z wbudowanymi dwoma soczewkami – przednią i tylną, które umożliwiają wykonanie zdjęcia wokół osi obiektywu.

Czy wirtualną wizytę można udostępnić na zewnątrz?

Tak. Po stworzeniu wirtualnej wizyty w Kreatorze otrzymasz link do udostępniania w dowolnym miejscu.

Jak długo jest aktywne udostępnienie wirtualnej wizyty na zewnątrz?

Udostępnienie jest aktywne do momentu usunięcia ogłoszenia z Nieruchomosci-online.pl.

Jak usunąć wirtualną wizytę?

Wejdź w edycję ogłoszenia i usuń dodane zdjęcia 360°. Wirtualna wizyta zostanie usunięta automatycznie.

Czy korzystanie z Kreatora wizyt online wiąże się z jakimiś kosztami?

Kreator wizyt online jest dostępny bez żadnych dodatkowych kosztów w każdym Koncie Agenta i każdym koncie biura w ramach abonamentu w Nieruchomosci-online.pl. Możesz tworzyć tyle projektów wirtualnych wizyt, ile masz aktywnych ogłoszeń w koncie. Nie ponosisz także żadnych kosztów związanych z hostingiem.

Certyfikat Partnerstwa

Czym jest Certyfikat Partnerstwa?

Posługiwanie się Certyfikatami Partnerstwa wobec klientów biur/agentów korzystnie wpływa na prezentację usługi pośrednictwa, poświadczając korzystanie z narzędzi promocji ofert na najwyższym poziomie. Współpraca z Nieruchomosci-online.pl to gwarancja widoczności ofert w internecie i świadczenia wysokiej jakości usług.

Certyfikaty są wystawiane za każdy rok współpracy z Nieruchomosci-online.pl.

Jakie są warunki otrzymania Certyfikatu Partnerstwa?

Certyfikaty są dostępne w kontach agentów przynajmniej jednokrotnie odznaczonych w programie Profesjonalny Agent, z których biurami nasza współpraca ma charakter stałej umowy.

Gdzie mogę pobrać Certyfikat Partnerstwa?

Aby pobrać certyfikat, zaloguj się do Konta Agenta i wejdź na stronę edycji danych prezentacji (https://moje.nieruchomosci-online.pl/prezentacja-agenta.html). Na dole strony znajduje się baner z linkiem do pobrania certyfikatu w jakości do druku.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie skontaktuj się z nami.