Nieruchomosci-online.pl - Tu zaczyna się dom tu zaczyna się dom

Zarządzanie/administrowanie Nieruchomościami MAAGDOM

Parkowa 6 71-600 Szczecin

91 488 17...

91 488 17 82

504 007 147

Jako firma zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem/administrowaniem nieruchomościami, poniżej przedstawiamy opis prowadzonej działalności oraz ofertę skierowaną do Wspólnot Mieszkaniowych.MAAGDOM z siedzibą w Szczecinie przy ul. Parkowej 6, powstała jako firma, której głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.W ramach dzia­łal­no­ści reali­zu­je nowo­cze­sne i efek­tywne zarzą­dza­nie i admi­ni­stro­wa­nie nie­ru­cho­mo­ściami mające na celu zapew­nie­nie spraw­nego ich funk­cjo­no­wa­nia oraz zagwa­ran­to­wa­nie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców przy racjo­nal­nym pozio­mie kosztów.Obok zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami, ofe­ru­jemy rów­nież wyod­ręb­nioną obsługę finan­sową skie­ro­waną do firm dewe­lo­per­skich, zarzą­dów i wspól­not miesz­ka­nio­wych samo­dziel­nie zarzą­dza­ją­cych nie­ru­cho­mo­ścią oraz firm zarzą­dza­ją­cych jako podwykonawcy.

  • Profile firmy: usługi
  • Płatności: przelew

Zgłoś błąd / Edytuj Dane

Tu znajdziesz idealną nieruchomość

Powiedz nam, czego szukasz

Mieszkanie

Dom

Działki

Lokal
użytkowy

Budynek
użytkowy

Znajdź idealną nieruchomość dla siebie

Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zamknij